Bỏ qua nội dung chính

SỞ QUY HOẠCH KIẾN TRÚC TPHCM

Trang chủ
Tin tức
Quy hoạch và Phát triển
Hoạt động nội bộ
Bầu cử 2011
Các văn bản do Sở QHKT ban hành
Bộ thủ tục hành chính
Thông tin chỉ đạo điều hành
Dự án - hạng mục đầu tư
Chuyên đề
  
SỞ QUY HOẠCH KIẾN TRÚC TPHCM > Tất cả Nội dung Trang  

Tất cả Nội dung Trang

Trang này sẽ hiển thị tất cả các bảng thảo luận, danh sách, thư viện, và bản khảo sát trong trang Web này. Nhấp vào tên của danh sách hoặc thư viện để xem nội dung của chúng. Thùng rác chứa các khoản mục đã bị xóa. Để tạo thư viện hoặc danh sách mới, nhấp vào Tạo.
Xem: 
  Tên Mô tả Khoản mục Sửa đổi Lần cuối

  Thư viện Tài liệu

Các VB do Sở QHKT ban hành Các VB do Sở QHKT ban hành  Các VB do Sở QHKT ban hành  16 5 năm trước
Khuôn mẫu của Biểu mẫu Khuôn mẫu của Biểu mẫu  Thư viện này có chứa khuôn mẫu của biểu mẫu được quản trị viên chấp thuận đã được kích hoạt cho tập hợp trang web này.  0 8 năm trước
page_test page_test    14 6 năm trước
pages pages    110 6 tháng trước
Tài liệu Chia sẻ Tài liệu Chia sẻ  Chia sẻ tài liệu với nhóm bằng cách thêm tài liệu vào thư viện tài liệu này.  0 8 năm trước

  Thư viện Hình ảnh

Hình ảnh bản tin Hình ảnh bản tin    6096 25 giờ trước
hinhbaucu hinhbaucu    3 7 năm trước
LeftMenuHinhQuangCao LeftMenuHinhQuangCao    13 4 tháng trước
RightMenuHinhQuangCao RightMenuHinhQuangCao    2 5 năm trước
thu-vien thu-vien    5 7 năm trước
Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh    33 4 năm trước
Thư viện video Thư viện video    10 9 tháng trước
video_baucu video_baucu    1 8 năm trước

  Danh sách

CauHinh CauHinh    1 7 năm trước
Cauhoi-Khao-sat-y-kien Cauhoi-Khao-sat-y-kien    8 3 năm trước
công trình ngầm công trình ngầm    0 8 năm trước
Danh mục kênh tin Danh mục kênh tin    9 5 năm trước
Danh sách thủ tục Danh sách thủ tục    1 7 năm trước
DanhMuc-TTHC DanhMuc-TTHC    2 2 năm trước
DMKT_ThongTinQuyHoach DMKT_ThongTinQuyHoach    1 8 năm trước
Đơn vị Đơn vị    1 8 năm trước
Đơn vị trả lời hỏi đáp Đơn vị trả lời hỏi đáp    4 5 năm trước
Góp Ý Sở QHKT Góp Ý Sở QHKT    4 7 tuần trước
Góp Ý Website Góp Ý Website    0 8 năm trước
GopY_VanBanDuThao GopY_VanBanDuThao    0 7 năm trước
GopyDB GopyDB    411 7 tuần trước
GopYDuThao GopYDuThao    1 3 năm trước
GopYDuThaoHetHan GopYDuThaoHetHan    3 2 năm trước
Hitcounter Hitcounter    1 Cách đây 1 phút
Hoi-dap Hoi-dap    649 5 ngày trước
HtmlEditorDB HtmlEditorDB    67 4 tháng trước
Lịch Lịch  Sử dụng danh sách Lịch để được thông tin cuộc họp sắp đến, thời hạn và các sự kiện quan trọng khác.  0 8 năm trước
Lich_ThongBao Lich_ThongBao    0 8 năm trước
LichCongTac LichCongTac    0 8 năm trước
LichLamViec LichLamViec    0 8 năm trước
LienHeDB LienHeDB    10 6 tuần trước
Liên kết Liên kết  Dùng danh sách Liên kết để liên kết đến các trang Web mà thành viên trong đội của bạn thấy hữu ích hoặc quan tâm.  0 8 năm trước
Lĩnh vực Lĩnh vực    2 8 năm trước
LoaiVanBan_DuThao LoaiVanBan_DuThao    0 7 năm trước
PageManager_XmlList PageManager_XmlList    11 6 tháng trước
quy hoạch quy hoạch    0 8 năm trước
SurveyAnswer SurveyAnswer    9 3 năm trước
SurveyQuestion SurveyQuestion  SurveyQuestion  2 4 năm trước
Tác vụ Tác vụ  Sử dụng danh sách Tác vụ để theo dõi công việc mà bạn hoặc nhóm của mình cần hoàn tất.  0 8 năm trước
TaiLieuPhoBienGiaoDucPhapLuat TaiLieuPhoBienGiaoDucPhapLuat    51 8 năm trước
TTHC TTHC    2 5 năm trước
Thông báo Thông báo  Sử dụng danh sách Thông báo để đăng tin nhắn trên trang chủ của trang web của bạn.  1 8 năm trước
Traloi-Khao-sat-y-kien Traloi-Khao-sat-y-kien    37 3 năm trước
VanBanDuThao VanBanDuThao    56 9 tháng trước
VanBanDuThao1 VanBanDuThao1    0 7 năm trước
VBPL_CoQuanBanHanh VBPL_CoQuanBanHanh    61 2 năm trước
VBPL_DB VBPL_DB    1561 4 tháng trước
VBPL_LinhVuc VBPL_LinhVuc    18 8 năm trước
VBPL_Loai VBPL_Loai    10 8 năm trước

  Bảng Thảo luận

Thảo luận Nhóm Thảo luận Nhóm  Dùng danh sách Thảo luận Nhóm để lưu giữ các nội dung thảo luận kiểu nhóm tin theo chủ đề tương ứng cho đội của bạn.  0 8 năm trước

  Khảo sát

Hop-Thu-Y-Kien-Khach_hang Hop-Thu-Y-Kien-Khach_hang    2 11 tháng trước
Khao-sat-y-kien Khao-sat-y-kien    1 3 năm trước
Thamdoykien Thamdoykien    2 4 năm trước

  Trang web và Không gian làm việc

Sharepoint Site Bầu cử 2011  6 năm trước
Sharepoint Site Bộ thủ tục hành chính  13 phút trước
Sharepoint Site Các văn bản do Sở QHKT ban hành  17 phút trước
Sharepoint Site Chuyên đề  Các chuyên đề Sở QHKT Cách đây 1 phút
Sharepoint Site Dự án - hạng mục đầu tư  77 phút trước
Sharepoint Site Forum  7 năm trước
Sharepoint Site Giới thiệu  Cách đây 1 phút
Sharepoint Site Hoạt động nội bộ  2 phút trước
Sharepoint Site Tin tức sự kiện  Cách đây 1 phút
Sharepoint Site Thông tin chỉ đạo điều hành  3 phút trước
Sharepoint Site Thông tin quy hoạch  3 phút trước

  Thùng Rác

Thùng Rác Thùng Rác  Sử dụng trang này để khôi phục các khoản mục mà bạn đã xoá khỏi trang web này, hoặc để dọn sạch những mục đã xoá. 0