Bộ thủ tục hành chính 13 Tháng Mười Hai 2018 9:52:51 SA
Quyết định 4269/QĐ-UBND ngày 28/9/2018 về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Quy hoạch – Kiến trúc  (08/10/2018)
(SQHKT) - UBND TP.HCM vừa công bố 03 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực quy hoạch – đô thị thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Quy hoạch – Kiến trúc tại Quyết định số 4269/QĐ-UBND ngày .
Quyết định số 1461/QĐ-UBND ngày 26/3/2016 của UBND TP về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Quy hoạch – Kiến trúc được chuẩn hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh  (24/08/2018)
Tải Quyết định số 1461/QĐ-UBND ngày 26/3/2016 của UBND TP về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Quy hoạch – Kiến trúc được chuẩn hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh, tại đây. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ QUY HOẠCH - KIẾN TRÚC (Ban hành kèm theo Quyết định số 1461 /QĐ-UBND ...
Quyết định số 875/QĐ-UBND ngày 03/3/2016: Công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra Thành phố được chuẩn hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh  (24/08/2018)
Tải Quyết định số 875/QĐ-UBND ngày 03/3/2016: Công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra Thành phố được chuẩn hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh, tại đây.
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ QUY HOẠCH – KIẾN TRÚC  (24/08/2018)
Gồm 6 thủ tục hành chính sau đây:
1. Thủ tục cấp Giấy phép Quy hoạch
2. Thủ tục cấp Chứng chỉ quy hoạch
3. Thủ tục tiếp công dân và xử lý đơn
4. Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu
5. Thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai
6. Thủ tục giải quyết tố cáo
Luật 97/2015/QH13 vê Phí và Lệ Phí  (21/05/2018)
Tải file đính kèm tại đây QUỐC HỘI Số: 97/2015/QH13 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2015 LUẬT PHÍ VÀ LỆ PHÍ ______ Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật phí và lệ ...
ĐỊA CHỈ TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH  (14/03/2018)
Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính - Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh mong nhận được phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính theo các nội dung sau đây: - Những vướng mắc cụ thể trong thực hiện quy định hành chính do hành vi chậm trễ, gây phiền hà hoặc không thực hiện, thực hiện không đúng quy ...
Công bố 08 thủ tục hành chính trong lĩnh vực thủy lợi thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  (13/10/2017)
Theo đó, công bố 08 thủ tục hành chính trong lĩnh vực thủy lợi thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được chuẩn hóa tại thành phố Hồ Chí Minh
Công bố 10 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng  (04/10/2017)
Theo đó, công bố kèm 10 thủ tục hành chính trong lĩnh vực nhà ở, lĩnh vực phát triển đô thị, lĩnh vực kinh doanh bất động sản, lĩnh vực giám định tư pháp xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng.
Công bố 03 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao  (29/05/2017)
Theo đó, công bố 03 thủ tục hành chính Lĩnh vực Văn hóa cơ sở được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao
Công bố 47 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư  (17/02/2017)
Công bố kèm theo Quyết định này 47 thủ tục hành chính trong lĩnh vực đầu tư bằng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và viện trợ phi Chính phủ nước ngoài; Lĩnh vực đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; Lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp xã hội; Lĩnh vực thành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư được chuẩn hóa tại thành phố Hồ Chí Minh.

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Tiểu phẩm tham dự Cuộc thi Cải cách hành chính 2013
  • Tổng kết Giải mở rộng MỘT VÒNG LỊCH SỬ năm 2016
  • PRCUD - HCMC - 2010 - HIEPPHUOC - PORT - URBAN - AREA
  • PRCUD - HCMC - 2010 - DISTRICT 6- URBAN - AREA
  • Chúc mừng các nữ CBCC Sở QHKT nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10
  • Nghìn năm Thăng long Đống đô Hà Nội

 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
9
1
2
2
9
0
9
Tìm kiếm