Bộ thủ tục hành chính 23 Tháng Tư 2017 6:56:47 CH
Công bố 47 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư  (17/02/2017)
Công bố kèm theo Quyết định này 47 thủ tục hành chính trong lĩnh vực đầu tư bằng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và viện trợ phi Chính phủ nước ngoài; Lĩnh vực đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; Lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp xã hội; Lĩnh vực thành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư được chuẩn hóa tại thành phố Hồ Chí Minh.
Công bố 68 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội  (09/02/2017)
Quyết định số 290/QĐ-UBND ngày 19/1/2017 của UBNDTP về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực chính sách công, lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, lĩnh vực lao động nước ngoài và lĩnh vực an toàn lao động thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội được chuẩn hóa tại TPHCM. Cụ thể, có 42 thủ tục thuộc thẩm quyền ...
Quyết định số 5287/QĐ-UBND ngày 10/10/2016 của UBNDTP về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố  (26/12/2016)
Tải Quyết định số 5287/QĐ-UBND ngày 10/10/2016 của UBNDTP về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố, tại đây.
Quyết định số 5595/QĐ-UBND ngày 25/10/2016 của UBNDTP về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công thương được chuẩn hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh  (26/12/2016)
Tải Quyết định số 5595/QĐ-UBND ngày 25/10/2016 của UBNDTP về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công thương được chuẩn hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh, tại đây.
Quyết định số 3993/QĐ-UBND ngày 8/8/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố thủ tục hảnh chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường được chuẩn hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh.  (05/12/2016)
Tải Quyết định số 3993/QĐ-UBND ngày 8/8/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố thủ tục hảnh chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường được chuẩn hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh, tại đây.
Ba (3) Thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao được chuẩn hóa tại TPHCM  (05/12/2016)
Tải Quyết định số 3794/QĐ-UBND ngày 23-07-2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao được chuẩn hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh, tại đây. Tải Quyết định số 3814/QĐ-UBND ngày 26-07-2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố thủ tục ...
Quyết định số 3847/QĐ-UBND ngày 27-07-2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Dân tộc được chuẩn hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh.  (05/12/2016)
Tải Quyết định số 3847/QĐ-UBND ngày 27-07-2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Dân tộc được chuẩn hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh, tại đây.
Bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông và vận tải được chuẩn hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh  (05/12/2016)
Quyết định số 5643/QĐ-UBND ngày 26/10/2016 của UBNDTP về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông Vận tải được chuấn hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh, tải Quyết định tại đây. Quyết định số 3775/QĐ-UBND ngày 22-07-2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm ...
Quyết định số 3758/QĐ-UBND ngày 21-07-2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế được chuẩn hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh.  (05/12/2016)
Tải Quyết định số 3758/QĐ-UBND ngày 21-07-2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế được chuẩn hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh, tại đây.
Quyết định số 3570/QĐ-UBND ngày 11-07-2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư được chuấn hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh.  (05/12/2016)
Tải Quyết định số 3570/QĐ-UBND ngày 11-07-2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư được chuấn hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh, tại đây.

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Tiểu phẩm tham dự Cuộc thi Cải cách hành chính 2013
  • Tổng kết Giải mở rộng MỘT VÒNG LỊCH SỬ năm 2016
  • PRCUD - HCMC - 2010 - HIEPPHUOC - PORT - URBAN - AREA
  • PRCUD - HCMC - 2010 - DISTRICT 6- URBAN - AREA
  • Chúc mừng các nữ CBCC Sở QHKT nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10
  • Nghìn năm Thăng long Đống đô Hà Nội

 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
1
1
8
2
0
7
6
Tìm kiếm