Phổ biến chế độ chính sách 22 Tháng Chín 2017 9:29:40 SA
Cấp phép sử dụng dấu hiệu chỉ dẫn nguồn gốc địa lý thuộc phạm vi quốc gia  (21/09/2017)
Theo đó, Chính phủ giao Bộ Khoa học và Công nghệ cấp phép sử dụng chữ "Việt" hoặc "Việt Nam", chữ tiếng Anh tương ứng "Viet" hoặc "Vietnam" để đăng ký nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể cho các sản phẩm, dịch vụ quốc gia của Việt Nam tại nước ngoài
Hướng dẫn thực hiện việc quản lý, sử dụng tiền thẩm định đồ án quy hoạch  (07/09/2017)
  
Thời gian vừa qua, Sở Xây dựng tỉnh Nghệ An có một số vướng mắc trong việc thu, quản lý sử dụng tiền thu được từ công tác thẩm định đồ án quy hoạch khi áp dụng Luật phí, lệ phí và các Thông tư của Bộ Xây dựng.
Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước  (05/09/2017)
Mục đích nhằm xác định cụ thể các nội dung công việc, thời gian, tiến độ hoàn thành, trách nhiệm của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (sau đây gọi là các bộ), các địa phương và các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc tiến hành các hoạt động triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trên phạm vi cả nước.
Phê duyệt Đề án Hoàn thiện khung pháp lý để quản lý, xử lý đối với các loại tài sản ảo, tiền điện tử, tiền ảo  (28/08/2017)
Thủ tướng Chính phủ giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong tháng 8/2018 hoàn thành rà soát, nghiên cứu, đề nghị sửa đổi, bổ sung, ban hành mới văn bản quy phạm pháp luật về tiền điện tử trình Thủ tướng Chính phủ.
TP.HCM: Ban hành Quy định phối hợp giải quyết thủ tục giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất  (25/08/2017)
Theo đó, việc tiếp nhận và trả kết quả được thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan được giao nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm tiếp nhận thực hiện thủ tục đất đai và hồ sơ thực hiện nghĩa vụ tài chính, kiểm tra tính hợp lệ, đầy đủ của hồ sơ do người sử dụng đất nộp.
Ủy quyền cho Văn phòng đăng ký đất đai cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  (21/08/2017)
Theo đó, Thành phố cho phép Sở Tài nguyên và Môi trường được ủy quyền cho Văn phòng đăng ký đất đai (VPĐKĐĐ) cấp giấy chứng nhận đối với trường hợp trước đây thuộc thẩm quyền của Sở Tài nguyên và Môi trường cấp.
TPHCM: Quy định hệ số K điều chỉnh giá đất để tính tiền sử dụng đất khi bán nhà ở cũ thuộc sử hữu Nhà nước  (17/08/2017)
Quyết định này quy định hệ số K điều chỉnh giá đất so với bảng giá đất do Ủy ban nhân dân thành phố ban hành để tính tiền sử dụng đất khi bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước và chuyển quyền sử dụng đất gắn với nhà ở này đối với nhà ở riêng lẻ có khả năng sinh lợi cao tại vị trí mặt đường, phố trên địa bàn thành phố.
Quỹ hỗ trợ giải quyết việc làm cho người có đất bị thu hồi để thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn Thành phố  (10/08/2017)
Quỹ hỗ trợ giải quyết việc làm cho người có đất bị thu hồi để thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn thành phố (gọi tắt là Quỹ hỗ trợ giải quyết việc làm cho người có đất bị thu hồi) được thành lập để tạo khả năng thu hút nguồn tài chính của các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước, nhằm mục đích hỗ trợ tạo việc làm cho người dân có đất bị thu hồi để thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn thành phố, góp phần ổn định cuộc sống cho họ ở nơi định cư mới.
Sửa đổi, bổ sung tiêu chí đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức  (04/08/2017)
Cụ thể, Nghị định số 88/2017/NĐ-CP quy định thời điểm đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức được tiến hành trong tháng 12 hàng năm, trước khi thực hiện việc bình xét thi đua, khen thưởng hàng năm.
Quy chế tiếp nhận, giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri  (31/07/2017)
Theo nguyên tắc, kiến nghị của cử tri do Quốc hội chuyển đến phải được các bộ, cơ quan, địa phương tiếp nhận, giải quyết, trả lời theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao và có sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ, cơ quan, địa phương trong quá trình giải quyết.

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Tiểu phẩm tham dự Cuộc thi Cải cách hành chính 2013
  • Tổng kết Giải mở rộng MỘT VÒNG LỊCH SỬ năm 2016
  • PRCUD - HCMC - 2010 - HIEPPHUOC - PORT - URBAN - AREA
  • PRCUD - HCMC - 2010 - DISTRICT 6- URBAN - AREA
  • Chúc mừng các nữ CBCC Sở QHKT nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10
  • Nghìn năm Thăng long Đống đô Hà Nội

 

 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
3
0
2
9
6
7
1
Tìm kiếm