Phổ biến chế độ chính sách 28 Tháng Năm 2017 2:37:55 SA
Từ ngày 01/7/2017 mức lương cơ sở là 1.300.000 đồng/tháng  (28/04/2017)
Các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương sử dụng nguồn tiết kiệm 10% chi thường xuyên (không kể các khoản chi lương, phụ cấp theo lương, các khoản có tính chất lương và các khoản chi cho con người theo chế độ) theo dự toán được cấp có thẩm quyền giao năm 2017 của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp
Quy định về quản lý, sử dụng hành lang trên bờ sông, suối, kênh, rạch, mương và hồ công cộng  (26/04/2017)
Quy định này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện một trong các hoạt động: Quản lý, xây dựng, khai thác, sử dụng công trình trong phạm vi hành lang bảo vệ trên bờ; quản lý, xây dựng, khai thác, sử dụng công trình kè ven sông, suối, kênh, rạch, mương và hồ công cộng; quản lý, xây dựng, khai thác, sử dụng cảng biển, cảng - bến thủy nội địa; nạo vét luồng tuyến; thu hẹp, mở rộng, chỉnh tuyến để nắn dòng chảy của sông, suối, kênh, rạch, mương.
Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng các nguồn lực nhà nước  (25/04/2017)
Triệt để tiết kiệm chi ngân sách, lồng ghép các chính sách, xây dựng phương án tiết kiệm để thực hiện ngay từ khâu phân bổ dự toán và cả trong quá trình thực hiện; không tăng chi thường xuyên trừ lương, phụ cấp và các khoản có tính chất lương, các khoản đóng góp cho người lao động theo quy định
TP.HCM: Ban hành Kế hoạch phát triển 500.000 doanh nghiệp đến năm 2020  (14/04/2017)
Đề án đổi mới cơ chế, chính sách giáo dục nghề nghiệp; Đề án Tổ chức đào tạo 500 kỹ sư, chuyên gia quản lý và 2.500 công nhân kỹ thuật phục vụ phát triển công nghiệp hỗ trợ; Đề án Tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao, đặt biệt là 08 ngành có sự chuyển dịch lao động tự do trong cộng đồng ASEAN-AEC… Đồng thời, bổ sung các hình thức đào tạo mở rộng đối với các đơn vị mở rộng;
Ban hành Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do UBND TPHCM, Chủ tịch UBND TPHCM giao  (03/04/2017)
Theo đó, tất cả nhiệm vụ cụ thể do UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố giao thể hiện dưới các hình thức văn bản hành chính (công văn, thông báo, kế hoạch, chỉ thị, chương trình công tác,...) có đơn vị thực hiện và thời gian hoàn thành phải được cập nhật thông tin kịp thời, đầy đủ vào Hệ thống Quản lý văn bản chỉ đạo được tích hợp trong phần mềm Hệ thống "Quản lý văn bản và hồ sơ công việc" của Văn phòng UBND thành phố.
Định mức sử dụng đất xây dựng cơ sở văn hóa, cơ sở y tế, cơ sở giáo dục và đào tạo, cơ sở thể dục thể thao  (09/03/2017)
Thông tư này quy định Định mức sử dụng đất đối với đất xây dựng cơ sở văn hóa, đất xây dựng cơ sở y tế, đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo, đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao và các công trình văn hóa thuộc loại đất sinh hoạt cộng đồng (không bao gồm các cơ sở văn hóa, cơ sở y tế, cơ sở giáo dục và đào tạo, cơ sở thể dục thể thao do Bộ Quốc phòng, Bộ Công an quản lý)
TP.HCM: Ban hành Chương trình quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ  (07/03/2017)
Phạm vi thực hiện gồm toàn bộ diện tích đất liền của huyện Cần Giờ và vùng biển ven bờ có ranh giới ngoài cách mép bờ đến 6 hải lý (khoảng 11 km) từ vịnh Gành Rái đến cửa Soài Rạp. Thời gian thực hiện từ năm 2017 đến năm 2020.
Công bố 20 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường được chuẩn hóa tại thành phố Hồ Chí Minh  (06/03/2017)
(SQHKT) – UBNDTP ban hành Quyết định số 857/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường được chuẩn hóa tại thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, Quyết định công bố 17 thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và 03 thủ tục hành chính trong ...
Hướng dẫn quản lý kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường  (21/02/2017)
Thông tư này hướng dẫn quản lý kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường thực hiện các nhiệm vụ bảo vệ môi trường (bao gồm các dự án, đề án, chương trình bảo vệ môi trường nếu có) do ngân sách nhà nước bảo đảm.
Quy định Chế độ bồi dưỡng với người tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại tố cáo  (11/01/2017)
Theo Thông tư, chế độ bồi dưỡng được tính theo ngày làm việc theo quy định đối với cán bộ, công chức làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo tại Trụ sở tiếp công dân hoặc địa điểm tiếp công dân quy định tại khoản 1 Điều 21 Nghị định số 64/2014/NĐ-CP.

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Tiểu phẩm tham dự Cuộc thi Cải cách hành chính 2013
  • Tổng kết Giải mở rộng MỘT VÒNG LỊCH SỬ năm 2016
  • PRCUD - HCMC - 2010 - HIEPPHUOC - PORT - URBAN - AREA
  • PRCUD - HCMC - 2010 - DISTRICT 6- URBAN - AREA
  • Chúc mừng các nữ CBCC Sở QHKT nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10
  • Nghìn năm Thăng long Đống đô Hà Nội

 

 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
1
5
9
2
4
3
9
Tìm kiếm