Đấu thầu 29 Tháng Ba 2017 2:05:00 CH

Thông báo mời thầu "Cung cấp và lắp đặt thiết bị tin học, hệ thống mạng nội bộ tại Sở Quy hoạch - Kiến trúc"

- Thời gian phát hành HSYC: từ 09 giờ 30, ngày 04 tháng 4 năm 2017 đến trước 09 giờ 30, ngày 13 tháng 4 năm 2017.

- Địa điểm phát hành HSYC: Sở Quy hoạch – Kiến trúc, 168 Pasteur, phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM, ĐT: (08) 38.232.917 – 327, Fax: (08) 38.232.918, Email: sqhkt@tphcm.gov.vn.

 

    - Tên Bên mời thầu: Sở Quy hoạch – Kiến trúc TP.HCM

- Tên gói thầu: Cung cấp và lắp đặt thiết bị tin học, hệ thống mạng nội bộ tại Sở Quy hoạch - Kiến trúc.

- Tên dự án: Dự án Cải tạo hệ thống mạng nội bộ tại Sở Quy hoạch - Kiến trúc.

- Nguồn vốn: Ngân sách tập trung Thành phố.

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

- Thời gian phát hành HSYC: từ 09 giờ 30, ngày 04 tháng 4  năm 2017 đến trước 09 giờ 30, ngày 13 tháng 4 năm 2017.

- Địa điểm phát hành HSYC: Sở Quy hoạch – Kiến trúc, 168 Pasteur, phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM, ĐT: (08) 38.232.917 – 327, Fax: (08) 38.232.918, Email: sqhkt@tphcm.gov.vn.

- Giá bán 01 bộ HSYC: 500.000 VNĐ, Năm trăm nghìn Việt Nam đồng.

- Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 30, ngày 13 tháng 4 năm 2017.

- Thời điểm mở thầu: 10 giờ 30, ngày 13 tháng 4 năm 2017.


Số lượt người xem: 362    
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Tổng kết Giải mở rộng MỘT VÒNG LỊCH SỬ năm 2016
  • Tiểu phẩm tham dự Cuộc thi Cải cách hành chính 2013
  • Chúc mừng các nữ CBCC Sở QHKT nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10
  • Nghìn năm Thăng long Đống đô Hà Nội
  • PRCUD - HCMC - 2010 - HIEPPHUOC - PORT - URBAN - AREA
  • PRCUD - HCMC - 2010 - DISTRICT 6- URBAN - AREA

 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
4
9
4
1
5
0
0
Tìm kiếm