CHỨC NĂNG & NHIỆM VỤ CỦA SỞ QHKT

I. Tổng quát

Sở Quy hoạch - Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh được thành lập trên cơ sở tổ chức lại Văn phòng Kiến trúc sư trưởng TP.HCM theo quyết định số 168/2002/QĐ-TTg ngày 27/11/2002 của Thủ tướng Chính phủ, tổ chức và hoạt động theo quy chế được ban hành kèm Quyết định số 138/2005/QĐ-UBND ngày 03/08/2005 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Quy hoạch - Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh

Tên giao dịch bằng tiếng Anh là:

HOCHIMINH CITY DEPARTMENT OF PLANNING AND ARCHITECTURE.

Viết tắt là : D.P.A

Trụ Sở làm việc:

168 Pasteur, phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM

ĐT: 08.38232917 - Fax: 08.38232918

Email: sqhkt@tphcm.gov.vn

Website: http://qhkt.hochiminhcity.gov.vn

 

II. Chức năng

Sở Quy hoạch - Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh là cơ quan chuyên môn có chức năng tham mưu giúp Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện quản lý Nhà nước về quy hoạch xây dựng và kiến trúc đô thị trên địa bàn thành phố (quy hoạch xây dựng đô thị và nông thôn, kiến trúc đô thị, kiến trúc cảnh quan…) theo quy hoạch tổng thể thành phố đã được Nhà nước phê duyệt ; chịu sự chỉ đạo và quản lý trực tiếp của Ủy ban nhân dân thành phố, đồng thời chịu sự chỉ đạo và hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Bộ Xây dựng ; chịu sự kiểm tra giám sát của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

 

 II. Nhiệm vụ

Sở Quy hoạch - Kiến trúc thành phố có các nhiệm vụ sau:

1

Chịu trách nhiệm trước UBND Thành phố về quản lý quy hoạch xây dựng và kiến trúc đô thị; tham mưu cho UBND Thành phố ban hành các văn bản qui phạm pháp luật về quản lý qui hoạch xây dựng và kiến trúc đô thị.

2

Phối hợp với các Sở, ban, ngành Thành phố, Ủy ban nhân dân Quận-Huyện chủ trì việc xây dựng kế hoạch lập quy hoạch và tổ chức việc thẩm tra, trình duyệt quy hoạch chung, quy hoạch tổng thể chuyên ngành, quy hoạch chi tiết và hướng dẫn lập dự án đầu tư xây dựng về quy hoạch và kiến trúc đô thị ; được xét duyệt một số quy hoạch chi tiết xây dựng do Ủy ban nhân dân thành phố giao.

3

Giới thiệu về địa điểm xây dựng, cấp chứng chỉ quy hoạch và thỏa thuận quy hoạch-kiến trúc đối với công trình xây dựng.

4

Tổ chức việc nghiên cứu đề xuất định hướng về bảo tồn và phát triển kiến trúc đô thị, kiến trúc cảnh quan; đề ra các yêu cầu về bố cục không gian kiến trúc, các giải pháp kiến trúc, các qui chuẩn, qui định về kiến trúc cảnh quan ở Thành phố.

5

Tổ chức nghiên cứu, triển khai các đề tài khoa học và dự án hợp tác quốc tế về quy hoạch-kiến trúc đô thị; được tổ chức và tham gia các hội nghị, hội thảo quốc tế thuộc ngành, lĩnh vực được phân công khi được UBND Thành phố cho phép hoặc ủy quyền.

6

Tổ chức thu thập và quản lý thông tin, tài liệu, dữ liệu qua điều tra cơ bản của Thành phố và vùng xung quanh có liên quan đến lĩnh vực quy hoạch xây dựng, kiến trúc đô thị.

7

Phối hợp với các Sở, ban, ngành Thành phố và UBND các Quận-Huyện để tổ chức phổ biến công khai quy hoạch được duyệt; tuyên truyền, bồi dưỡng và huớng dẫn chuyên môn nghiệp vụ về công tác quản lý quy hoạch-kiến trúc cho các đối tượng.

8

Tham gia cùng Sở Xây dựng, các Sở, ban, ngành Thành phố liên quan và UBND các Quận-Huyện trong công tác kiểm tra việc thực hiện quản lý quy hoạch xây dựng, kiến trúc.

9

Tổ chức tiếp dân và giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân và các tổ chức thuộc các nội dung liên quan trách nhiệm của Sở.

10

Là thành viên thường trực Hội đồng quy hoạch-kiến trúc Thành phố và tham gia xét duyệt các dự án đầu tư xây dựng theo qui định.


 

 

 

 

  • Tổng kết Giải mở rộng MỘT VÒNG LỊCH SỬ năm 2016
  • Tiểu phẩm tham dự Cuộc thi Cải cách hành chính 2013
  • Chúc mừng các nữ CBCC Sở QHKT nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10
  • Nghìn năm Thăng long Đống đô Hà Nội
  • PRCUD - HCMC - 2010 - HIEPPHUOC - PORT - URBAN - AREA
  • PRCUD - HCMC - 2010 - DISTRICT 6- URBAN - AREA

 

 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
9
1
2
2
9
3
1
Tìm kiếm