LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Tuần lễ thứ 22 năm 2017 (từ ngày 29/5 đến ngày 04/6/2017)

 

NGÀY

SÁNG

CHIỀU

THỨ HAI

29/5/2017

 

·  9g30: Họp về công tác chuẩn bị tiếp công dân định kỳ của Ttra CP tại DA Khu ĐTM Thủ Thiêm (a.Nhã, KTT, Ttra).

·  9g00: Hội nghị Công đoàn của Trung tâm NCKT.

§ 13g30: Tiếp công dân định kỳ của TTra CP tại DA Khu ĐTM Thủ Thiêm, Q2 (a.Nhã, KTT, TTra).

·  14g00: Họp giao ban cơ quan (BGĐ, các trưởng phòng).

THỨ BA

30/5/2017

 

§ 8g00: Dự Buổi khảo sát của Ban KT-NS HĐND TP v/v phát triển du lịch trên địa bàn TP của UBTP (QHC).

·  8g30: Họp g/q kiến nghị của ông Nguyễn Minh Nghĩa l/q đến điều chỉnh quy hoạch hạng đất ở (a.Toàn, KV2, QLTHQH – PC, TTra). TM

·  14g00: Họp v/v rà soát danh mục lập quy hoạch (lập mới và điều chỉnh) trên địa bàn h.Củ Chi (lần 3) (a.Toàn, QLTHQH-PC, KV2, QHC, HTKT, Bp KH, BQLDA). TM

 

THỨ TƯ

31/5/2017

 

§ 8g00: Dự Buổi khảo sát của Ban KT-NS HĐND TP v/v phát triển du lịch trên địa bàn TP của Sở Du lịch (QHC).

·  8g00: Hội đồng nhánh chuyên môn (a.Nhã, a.Hưng, a.Tùng, các tv).

 

THỨ NĂM

01/6/2017

§ 8g30: Dự Hội nghị triển khai thực hiện NĐ 09 v/v phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các Cơ quan HCNN (a.Tùng).

·  8g00: Ngày Quốc tế thiếu nhi.

 

THỨ SÁU 02/6/2017

·  8g00: Hội đồng nhánh chuyên môn 1/2000 (a.Toàn, các tv).

·  8g00: ĐUS làm việc với Đoàn kiểm tra của ĐUK.

 

 

Object reference not set to an instance of an object.

 

 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
1
5
9
2
3
0
4
Tìm kiếm