LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Tuần lễ thứ 38 năm 2017 (từ ngày 18/9 đến ngày 24/9/2017)

 

Ngày

Sáng

Chiều

THỨ HAI

18/9/2017

 

 

·   9g00: Dự Hội nghị quốc tế về an toàn giao thông khu vực Đông Á EASTS lần thứ XII (a.Hưng/a.Tùng).

·  8g30: Họp xác định hành lang bảo vệ sông Giồng Ông Tố và điều chỉnh cục bộ 1/500 từ nền A1 đến A7 dự án Khu nhà ở 4.4 ha, Q2 (a.Toàn, KTT, HTKT). TM

·  9g30: Họp v/v cấp GPQH chung cư D3, D4 thuộc dự án Khu nhà ở Phú Lợi, p7, Q8 của Cty Hai Thành (a.Toàn, KV1). TM

·  10g30: Họp g/q kiến nghị của Cty BMC về đồ án QHCT 1/500 Khu thương mại, cao ốc vp và chung cư tại số 787 Lũy Bán Bích, q.Tân Phú (a.Toàn, KV2, QLTHQH –PC, HTKT). TM

·  11g00: Họp về dự án ứng dụng thông tin địa lý GIS trong công bố thông tin QH (a.Tùng, a.Tuấn QHC, Tổ GIS, đơn vị tư  vấn, TTQH).

·  14g00: Dự buổi giám sát – HĐND TP về giám sát việc thực hiện NQ số 16 tại Sở XD (a.Toàn, QLTHQH –PC).

THỨ BA

19/9/2017

 

 

·  8g00: Dự buổi giám sát – HĐND TP về giám sát việc thực hiện NQ số 16 tại UBND Q2 (a.Toàn, KTT).

·  8g00: Dự buồi khảo sáu của ban VHXH HĐNDTP về công tác thiết chế VH từ năm 2010 đến nay (KTT).

·  8g30: Họp g/q hồ sơ cấp GPQH cho địa điểm 142 Điện Biên Phủ, Q1 (a.Tùng, KTT). TM

·  14g00: Dự buổi giám sát – HĐND TP về giám sát việc thực hiện NQ số 16 tại UBND Q.4(a.Toàn, KTT).

·  14g00: Họp về QHKT dự án Khu căn hộ cao tầng tại P. Bình Thuận, Q.7 của Cty CP Đầu tư BĐS Hưng Lộc Phát (a.Toàn, KV1, QHC, HTKT). TM

·  15g30: Họp về rà soát, bố trí quỹ đất trong KĐT Hiệp Phước để XD nhà ở XH phục vụ cho công nhân, người lao động làm việc tại KCN Hiệp Phước (a.Toàn, QHC, KV1, HTKT). TM

THỨ TƯ

20/9/2017

 

 

·  8g00: Dự Hội nghị quán triệt, triển khai thi hành Luật trách nhiệm bồi thường của NN năm 2017 (QLTHQH –PC).

·  8g00: Dự buổi giám sát – HĐND TP về giám sát việc thực hiện NQ số 16 tại UB Q.3 (a.Toàn, KTT).

·  8g00: Hội đồng nhánh chuyên môn (a.Tùng, a.Hưng, các tv).

·  8g30: Họp về Cty CP Địa ốc Bến Thành đề nghị UBNDTP chấp thuận chủ trương đầu tư và cơ cấu SDĐ tại khu đất Công viên Hương Tràm (a.Toàn, KV1). TM

·  9g30: Họp về xem xét hướng dẫn Cty TNHH Bình Minh thuê đơn vị tư vấn lập QHPK TL 1/2000 Khu Liên hợp TDTT Quốc gia Rạch Chiếc (a.Toàn, KTT, Ban QLDA, VPS (BP KH-TH). TM

·  14g00: Dự buổi giám sát – HĐND TP về giám sát việc thực hiện NQ số 16 tại UBND Q.5(a.Toàn, KV1).

THỨ NĂM

21/9/2017

·   8g00: Dự buổi giám sát – HĐND TP về giám sát việc thực hiện NQ số 16 tại UBND QTân Phú (a.Toàn, KV2).

·   14g00: Dự buổi giám sát – HĐND TP về giám sát việc thực hiện NQ số 16 tại UB Q10(a.Toàn, KV1).

·  14g00: Tiếp Đoàn New Zealand G2G Partnerships Office (a.Tùng, a.Thụ, a.Tuấn QHC, a.Kiên, c.Vân, c.Hải GIS).

THỨ SÁU 22/9/2017

·  8g30: Hội đồng nhánh Quy hoạch 1/2000 (a.Toàn, các tv).

·  14g00: Dự buổi giám sát – HĐND TP về giám sát việc thực hiện NQ số 16 tại UB Q12 (a.Toàn, KV2).

·  14g00: Hội ý về tình hình lập Đồ án QHXD hệ thống các trường ĐH, CĐ trên địa bàn TP và di dời một số trường ĐH (a.Toàn, NCKT, QHC, BQLDA, bp KH).

(Tiếp tục cập nhật) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Object reference not set to an instance of an object.

 

 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
3
0
2
9
9
4
6
Tìm kiếm