Sở Quy hoạch – Kiến trúc thông báo người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí:

1. Giám đốc Sở Quy hoạch – Kiến trúc:

- Họ và tên:             Nguyễn Thanh Nhã

- Điện thoại di động: 090 893 1008

- Địa chỉ email:        ntnha.sqhkt@tphcm.gov.vn

2. Người được Giám đốc Sở Quy hoạch – Kiến trúc giao nhiệm vụ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí thường xuyên (người phát ngôn):

- Họ và tên:             Nguyễn Đình Hưng

- Chức vụ:               Phó Giám đốc Sở

- Điện thoại di động: 090 381 3119

- Địa chỉ email:        ndung.sqhkt@tphcm.gov.vn

Object reference not set to an instance of an object.

 

 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
8
8
4
4
3
0
4
Tìm kiếm