Sơ đồ định hướng phát triển không gian

ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH CHUNG QUẬN 1 (SQHKT)

SƠ ĐỒ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN KHÔNG GIAN (2010 - 2020)

QUY HOẠCH CHUNG QUẬN 2 (SQHKT)

SƠ ĐỒ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN KHÔNG GIAN đến năm 2020

ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH CHUNG QUẬN 3 (SQHKT)

SƠ ĐỒ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN KHÔNG GIAN Phương án 2 (chọn)

ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH CHUNG QUẬN 4 (SQHKT)

SƠ ĐỒ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN KHÔNG GIAN

ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH CHUNG QUẬN 5 (SQHKT)

SƠ ĐỒ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN KHÔNG GIAN

ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH CHUNG QUẬN 6 (SQHKT)

SƠ ĐỒ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN KHÔNG GIAN

ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH CHUNG QUẬN 7 (SQHKT)

SƠ ĐỒ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN KHÔNG GIAN ĐẾN NĂM 2020

ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH CHUNG QUẬN 8 (SQHKT)

SƠ ĐỒ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN KHÔNG GIAN

QUY HOẠCH CHUNG QUẬN 9 (SQHKT)

SƠ ĐỒ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN KHÔNG GIAN ĐẾN NĂM 2020

ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH CHUNG QUẬN 10 (SQHKT)

BẢN ĐỒ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020

ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH CHUNG QUẬN 11 (SQHKT)

SƠ ĐỒ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN KHÔNG GIAN

QUY HOẠCH CHUNG QUẬN 12  (SQHKT)

SƠ ĐỒ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN KHÔNG GIAN ĐẾN NĂM 2020

ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH CHUNG QUẬN BÌNH THẠNH  (SQHKT)

SƠ ĐỒ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN KHÔNG GIAN

ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH CHUNG HUYỆN BÌNH CHÁNH  (SQHKT)

SƠ ĐỒ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN KHÔNG GIAN

ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH CHUNG HUYỆN CẦN GIỜ  (SQHKT)

SƠ ĐỒ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN KHÔNG GIAN

QUY HOẠCH CHUNG HUYỆN HÓC MÔN  (SQHKT)

SƠ ĐỒ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN KHÔNG GIAN ĐẾN NĂM 2020

ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH CHUNG HUYỆN NHÀ BÈ  (SQHKT)

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2005

QUY HOẠCH CHUNG QUẬN THỦ ĐỨC  (SQHKT)

SƠ ĐỒ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN KHÔNG GIAN ĐẾN NĂM 2020

ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH CHUNG QUẬN PHÚ NHUẬN 

SƠ ĐỒ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN KHÔNG GIAN

ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH CHUNG QUẬN TÂN BÌNH  

SƠ ĐỒ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN KHÔNG GIAN ĐẾN NĂM 2020

ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH CHUNG QUẬN GÒ VẤP  (23/5/2007)

ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH CHUNG HUYỆN CỦ CHI  

SƠ ĐỒ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN KHÔNG GIAN ĐẾN NĂM 2020

ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH CHUNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  (18/1/2008)

SƠ ĐỒ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN KHÔNG GIAN ĐẾN NĂM 2020

  • Tổng kết Giải mở rộng MỘT VÒNG LỊCH SỬ năm 2016
  • Tiểu phẩm tham dự Cuộc thi Cải cách hành chính 2013
  • Chúc mừng các nữ CBCC Sở QHKT nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10
  • Nghìn năm Thăng long Đống đô Hà Nội
  • PRCUD - HCMC - 2010 - HIEPPHUOC - PORT - URBAN - AREA
  • PRCUD - HCMC - 2010 - DISTRICT 6- URBAN - AREA

 

 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
9
1
2
2
9
4
3
Tìm kiếm