Trung tâm nghiên cứu kiến trúc

 

Địa chỉ trụ sở chính

: 168 Pasteur, phường Bến Nghé, Quận 1 (lầu 5)

Điện thoại 

: (08) 38223690

Fax 

: (08) 38241275

Email                            

ttnckt.sqhkt@tphcm.gov.vnttncktqh@yahoo.com;  ttncktqh@gmail.com

Người Đại diện

: KTS.Nguyễn Tuấn Dũng

Chức vụ

: Giám đốc

Năm và nơi thành lập

: Tp. Hồ Chí Minh, năm 2006

Tài khoản

: 007.100.3668846

Mở tại  

: Vietcombank CN Tân Định, Tp. Hồ Chí Minh.

            I. GIỚI THIỆU VỀ TRUNG TÂM :

Trung tâm Nghiên cứu Kiến trúc được thành lập theo quyết định 3235/QĐ-UBND ngy 14 tháng 7 năm 2006 của Ủy ban nhân dân TPHCM. Trung tâm Nghiên cứu Kiến trúc là đơn vị sự nghiệp có thu, được hỗ trợ một phần kinh phí hoạt động từ ngân sách nhà nước, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và tài khoản riêng tại ngân hàng và kho bạc nhà nước TP HCM.

Trung tâm có trụ sở đặt tại số 168 đường Pasteur, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

II. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA TRUNG TÂM :

Trung tâm Nghiên cứu Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh được giao các chức năng nhiệm vụ chính theo QĐ số 3235/QĐ-UBND như sau:

1.     Tham gia nghiên cứu, đề xuất nội dung, giải pháp tổ chức quản lý kiến trúc đô thị:

a/ Giúp Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc nghiên cứu, đề xuất tham mưu cho Ủy ban nhân dân Thành phố về nội dung, giải pháp quản lý công tác kiến trúc cảnh quan đô thị phù hợp với quy hoạch chung và quy hoạch chi tiết; thiết kế đô thị trên địa bàn Thành phố.

b/ Tham mưu cho Giám đốc Sở Quy hoạch – Kiến trúc xem xét quyết định tiêu chí quy hoạch các dự án đầu tư có tính chất, vị trí, quy mô đầu tư quan trọng về không gian kiến trúc và cảnh quan đô thị.

c/ Hỗ trợ các phòng, ban chuyên môn thuộc Sở Quy hoạch – Kiến trúc trong công tác thẩm định các đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, dự án đầu tư xây dựng, thiết kế cơ sở các công trình đầu tư trọng điểm của Thành phố.

d/ Là thành viên của Hội đồng (chuyên môn) Kiến trúc đô thị thành phố do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố hoặc Giám đốc Sở Quy hoạch – Kiến trúc quyết định.

 

2.     Thực hiện nghiên cứu về quản lý kiến trúc đô thị:

a/ Nghiên cứu áp dụng các quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng vào công tác quản lý kiến trúc đô thị; đề xuất hiệu chỉnh nội dung của quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng để phù hợp với thực tế phát triển và đô thị hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh, thông qua Giám đốc Sở Quy hoạch – Kiến trúc trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP xem xét quyết định.

b/ Nghiên cứu và ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ trong và ngoài nước vào công tác nghiên cứu và quản lý kiến trúc đô thị.

c/ Thực hiện các đề tài nghiên cứu về kiến trúc, về quản lý kiến trúc đô thị của Trung tâm và theo kế hoạch nghiên cứu khoa học hàng năm của Ủy ban nhân dân Thành phố.

d/ Thực hiện các đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị và thiết kế đô thị do Giám đốc Sở Quy hoạch – Kiến trúc phân bố trên cơ sở công tác kế hoạch từ ngân sách hàng năm.

3/ Về hoạt động dịch vụ:

a/ Tư vấn các hoạt động quy hoạch – kiến trúc như : Lập quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, nông thôn và các khu chức năng khác; lập báo cáo đầu tư, báo cáo kinh tế kỹ thuật và dự án đầu tư xây dựng; thiết kế công trình kiến trúc.

b/ Tư vấn dịch vụ cung cấp thông tin phục vụ các hoạt động khoa học, công nghệ và quản lý chuyên nghành cho các đối tượng có nhu cầu tư vấn từ nguồn tài liệu lưu trữ, cập nhật, sưu tầm, khai thác, nghiên cứu của Trung tâm trong phạm vi cho phép của luật pháp nhà nước và quy định của Sở Quy hoạch – Kiến trúc.

4/ Các hoạt động khác:

a/ Phối hợp tổ chức các lớp bồi dưỡng chuyên môn, hội thảo chuyên nghành về khoa học, công nghệ và quản lý kiến trúc đô thị.

b/ Tổ chức thi tuyển các đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị và thiết kế kiến trúc công trình.

c/ Hỗ trợ trung tâm Thông tin Quy hoạch xuất bản ấn phẩm định kỳ về nội dung chuyên ngành quy hoạch và kiến trúc đô thị.

d/ Hợp tác với các tổ chức, đơn vị, cá nhân trong và ngoài nước về các lĩnh vực trong phạm vi chức năng nhiệm vụ của Trung tâm.

     II. SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU KIẾN TRÚC TP HỒ CHÍ MINH:

 

  • Tiểu phẩm tham dự Cuộc thi Cải cách hành chính 2013
  • Tổng kết Giải mở rộng MỘT VÒNG LỊCH SỬ năm 2016
  • PRCUD - HCMC - 2010 - HIEPPHUOC - PORT - URBAN - AREA
  • PRCUD - HCMC - 2010 - DISTRICT 6- URBAN - AREA
  • Chúc mừng các nữ CBCC Sở QHKT nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10
  • Nghìn năm Thăng long Đống đô Hà Nội

 

 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
9
1
2
2
8
7
8
Tìm kiếm