Báo cáo thống kê theo năm 13 Tháng Mười Hai 2018 9:54:04 SA
KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ HÀNH CHÍNH THÁNG 10 NĂM 2017  (13/10/2017)
KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ HÀNH CHÍNH THÁNG 10 NĂM 2017 (từ ngày 14/09/2017 đến hết ngày 13/10/2017)
KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ HÀNH CHÍNH THÁNG 9 NĂM 2017  (13/09/2017)
KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ HÀNH CHÍNH THÁNG 9 NĂM 2017 (từ ngày 15/08/2017 đến hết ngày 13/09/2017)
Báo cáo kết quả khảo sát sự hài lòng của Tổ chức và người dân  (22/08/2017)
Từ ngày 01/01/2017 đến 17/8/2017 tổng số hồ sơ tiếp nhận tại bộ phận một cửa là 249 hồ sơ,
KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ HÀNH CHÍNH THÁNG 8 NĂM 2017  (15/08/2017)
KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ HÀNH CHÍNH THÁNG 8 NĂM 2017 (từ ngày 15/7/2017 đến hết ngày 15/8/2017)
KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ HÀNH CHÍNH THÁNG 7 NĂM 2017  (14/07/2017)
KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ HÀNH CHÍNH THÁNG 7 NĂM 2017 (từ ngày 15/6/2017 đến hết ngày 14/7/2017)
KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ HÀNH CHÍNH THÁNG 6 NĂM 2017  (15/06/2017)
KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ HÀNH CHÍNH THÁNG 6 NĂM 2017 (từ ngày 15/5/2017 đến hết ngày 15/6/2017)
KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ HÀNH CHÍNH 05 THÁNG ĐẦU NĂM 2017  (31/05/2017)
KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ HÀNH CHÍNH 05 THÁNG ĐẦU NĂM 2017 (từ ngày 01/01/2017 đến hết ngày 31/05/2017)
KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ HÀNH CHÍNH THÁNG 5 NĂM 2017  (12/05/2017)
KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ HÀNH CHÍNH THÁNG 5 NĂM 2017 (từ ngày 17/4/2017 đến hết ngày 12/5/2017)
KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ HÀNH CHÍNH THÁNG 4 NĂM 2017  (14/04/2017)
KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ HÀNH CHÍNH THÁNG 4 NĂM 2017 (từ ngày 14/3/2017 đến hết ngày 14/4/2017)
KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ HÀNH CHÍNH THÁNG 3 NĂM 2017  (13/03/2017)
KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ HÀNH CHÍNH THÁNG 3 NĂM 2017 (từ ngày 13/2/2017 đến hết ngày 13/3/2017)

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Tiểu phẩm tham dự Cuộc thi Cải cách hành chính 2013
  • Tổng kết Giải mở rộng MỘT VÒNG LỊCH SỬ năm 2016
  • PRCUD - HCMC - 2010 - HIEPPHUOC - PORT - URBAN - AREA
  • PRCUD - HCMC - 2010 - DISTRICT 6- URBAN - AREA
  • Chúc mừng các nữ CBCC Sở QHKT nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10
  • Nghìn năm Thăng long Đống đô Hà Nội

 

 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
9
1
2
2
9
3
2
Tìm kiếm