Báo cáo thống kê theo năm 27 Tháng Bảy 2017 3:45:16 SA
KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ HÀNH CHÍNH 05 THÁNG ĐẦU NĂM 2017  (31/05/2017)
KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ HÀNH CHÍNH 05 THÁNG ĐẦU NĂM 2017 (từ ngày 01/01/2017 đến hết ngày 31/05/2017)
KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ HÀNH CHÍNH THÁNG 12 NĂM 2016  (20/12/2016)
KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ HÀNH CHÍNH THÁNG 12 NĂM 2016 (từ ngày 15/11/2016 đến hết ngày 15/12/2016)
KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ HÀNH CHÍNH THÁNG 11 NĂM 2016  (18/11/2016)
KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ HÀNH CHÍNH THÁNG 11 NĂM 2016 (từ ngày 15/10/2016 đến hết ngày 15/11/2016)
KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ HÀNH CHÍNH THÁNG 10 NĂM 2016  (19/10/2016)
KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ HÀNH CHÍNH THÁNG 10 NĂM 2016 (từ ngày 15/09/2016 đến hết ngày 15/10/2016)
KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ HÀNH CHÍNH THÁNG 9 NĂM 2016  (15/09/2016)
KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ HÀNH CHÍNH THÁNG 9 NĂM 2016 (từ ngày 15/08/2016 đến hết ngày 14/09/2016)
KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ HÀNH CHÍNH THÁNG 8 NĂM 2016  (17/08/2016)
KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ HÀNH CHÍNH THÁNG 8 NĂM 2016 (từ ngày 15/07/2016 đến hết ngày 15/08/2016)
KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ HÀNH CHÍNH THÁNG 7 NĂM 2016  (22/07/2016)
Kết quả giải quyết hồ sơ hành chính tháng 7 năm 2016: Từ ngày 15/06/2016 đến ngày 14/07/2016.
KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ HÀNH CHÍNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2016  (01/07/2016)
Kết quả giải quyết hồ sơ hành chính 6 tháng đầu năm 2016: từ ngày 01/01/2016 đến hết ngày 30/06/2016
KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ HÀNH CHÍNH THÁNG 5 NĂM 2016  (17/05/2016)
Kết quả giải quyết hồ sơ hành chính tháng 5 năm 2016: Từ ngày 15/04/2016 đến ngày 14/05/2016.
KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ HÀNH CHÍNH 3 THÁNG ĐẦU NĂM 2016  (08/04/2016)
Kết quả giải quyết hồ sơ hành chính 3 tháng đầu năm 2016: Từ ngày 01/01/2016 đến hết ngày 31/03/2016

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Tiểu phẩm tham dự Cuộc thi Cải cách hành chính 2013
  • Tổng kết Giải mở rộng MỘT VÒNG LỊCH SỬ năm 2016
  • PRCUD - HCMC - 2010 - HIEPPHUOC - PORT - URBAN - AREA
  • PRCUD - HCMC - 2010 - DISTRICT 6- URBAN - AREA
  • Chúc mừng các nữ CBCC Sở QHKT nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10
  • Nghìn năm Thăng long Đống đô Hà Nội

 

 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
2
2
8
4
3
7
6
Tìm kiếm