Cải cách hành chính 21 Tháng Ba 2018 1:20:00 CH

Sở Quy hoạch - Kiến trúc ban hành Kế hoạch tiếp công dân năm 2018

(SQHKT)- Giám đốc Sở, Trưởng các phòng, ban có trách nhiệm trực tiếp tiếp công dân định kỳ 01 ngày/tháng. Đồng thời, vào chiều thứ sáu hàng tuần các thành viên trong Ban Giám đốc tiếp công dân và có thể tiếp công dân đột xuất theo vụ việc phát sinh. Ngoài ra, Thanh tra Sở cử cán bộ công chức trực, tiếp công dân thường xuyên tại phòng Tiếp công dân của Sở để thực hiện nhiệm vụ tiếp dân.

Lịch tiếp công dân của Ban Giám đốc được công khai tại bảng thông báo và tại trang thông tin điện tử của Sở.


 Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Chỉ thị số 21-CT/TU ngày 28/5/2014 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường lãnh đạo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; Sở Quy hoạch - Kiến trúc xây dựng, ban hành kế hoạch tiếp công dân năm 2018.

Theo đó, Giám đốc Sở, Trưởng các phòng, ban có trách nhiệm trực tiếp tiếp công dân định kỳ 01 ngày/tháng. Đồng thời, vào chiều thứ sáu hàng tuần các thành viên trong Ban Giám đốc tiếp công dân và có thể tiếp công dân đột xuất theo vụ việc phát sinh. Ngoài ra, Thanh tra Sở cử cán bộ công chức trực, tiếp công dân thường xuyên tại phòng Tiếp công dân của Sở để thực hiện nhiệm vụ tiếp dân.

Lịch tiếp công dân của Ban Giám đốc được công khai tại bảng thông báo và tại trang thông tin điện tử của Sở.

Qua việc trực tiếp tiếp công dân, Ban Giám đốc Sở Quy hoạch – Kiến trúc mong muốn nắm chắc được tình hình khiếu nại, tố cáo và việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của các cơ quan liên quan, của đơn vị cấp dưới, từ đó có biện pháp kiểm tra, đôn đốc cấp dưới trong công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo.


Số lượt người xem: 916    
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Tiểu phẩm tham dự Cuộc thi Cải cách hành chính 2013
  • Tổng kết Giải mở rộng MỘT VÒNG LỊCH SỬ năm 2016
  • PRCUD - HCMC - 2010 - HIEPPHUOC - PORT - URBAN - AREA
  • PRCUD - HCMC - 2010 - DISTRICT 6- URBAN - AREA
  • Chúc mừng các nữ CBCC Sở QHKT nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10
  • Nghìn năm Thăng long Đống đô Hà Nội

 

 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
8
8
4
4
3
2
2
Tìm kiếm