Thông tin cho báo chí 18 Tháng Sáu 2018 10:00:32 CH
THÔNG CÁO BÁO CHÍ: Hội thảo “Quy hoạch không gian xây dựng ngầm đô thị Thành phố Hồ Chí Minh” ngày 12/4/2018  (12/04/2018)
  
Hiện nay, việc thiết lập và phê duyệt quy hoạch không gian xây dựng ngầm đô thị phù hợp với quy hoạch và định hướng phát triển tại Thành phố Hồ Chí Minh là yêu cầu cấp thiết, nhằm định hướng cho việc quản lý và sử dụng đất, đầu tư xây dựng và đảm bảo tầm nhìn lâu dài, khai thác hiệu quả không gian ngầm trong tương lai. Sự hình thành và phát triển của hệ thống Metro cùng với hệ thống các công trình ngầm đã đặt ra yêu cầu quản lý, kết nối, khai thác hiệu quả không gian ngầm rất cấp bách. Thủ tướng Chính phủ cũng đã ban hành quy định về yêu cầu thể hiện Quy hoạch Không gian xây dựng ngầm tại Nghị định số 37/2010/NĐ-CP và Nghị định số 39/2010/NĐ-CP về Quản lý Không gian xây dựng ngầm đô thị, thể hiện chủ trương của Nhà nước, đường lối của Đảng trong công cuộc phát triển đất nước, xây dựng đô thị văn minh, hiện đại.
THÔNG CÁO BÁO CHÍ: Về việc tổ chức trưng bày triển lãm “Phương án thiết kế Quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 và kiến trúc công trình xây dựng mở rộng và nâng cấp trụ sở Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân Thành Phố”  (10/04/2018)
Thực hiện Quyết định số 5475/QĐ-UBND ngày 17 tháng 10 năm 2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố về phê duyệt Kế hoạch tổ chức tuyển chọn “Phương án thiết kế Quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 và kiến trúc công trình xây dựng, mở rộng và nâng cấp trụ sở Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Thành phố” tại số 86 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
Báo cáo tình hình kinh tế - văn hóa – xã hội 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm 2017  (14/09/2017)
(SQHKT) – Ngày 11/9, SQHKT ban hành báo cáo tình hình kinh tế - văn hóa – xã hội 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm 2017. Xem nội dung báo cáo tại đây
Báo cáo tình hình kinh tế - văn hóa – xã hội 05 tháng đầu năm 2017  (30/05/2017)
(SQHKT) – Ngày 24/5, SQHKT ban hành báo cáo tình hình kinh tế - văn hóa – xã hội 05 tháng đầu năm 2017. Xem nội dung báo cáo tại đây
Báo cáo tình hình kinh tế - văn hóa – xã hội tháng 5 năm 2017  (30/05/2017)
(SQHKT) – Ngày 24/5, SQHKT ban hành báo cáo tình hình kinh tế - văn hóa – xã hội tháng 5 năm 2017. Xem nội dung báo cáo tại đây

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Tiểu phẩm tham dự Cuộc thi Cải cách hành chính 2013
  • Tổng kết Giải mở rộng MỘT VÒNG LỊCH SỬ năm 2016
  • PRCUD - HCMC - 2010 - HIEPPHUOC - PORT - URBAN - AREA
  • PRCUD - HCMC - 2010 - DISTRICT 6- URBAN - AREA
  • Chúc mừng các nữ CBCC Sở QHKT nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10
  • Nghìn năm Thăng long Đống đô Hà Nội

 

 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
7
0
8
3
0
2
8
Tìm kiếm