Thông tin cho báo chí 23 Tháng Tư 2017 7:07:12 CH
BÁO CÁO TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 10 NĂM 2016  (25/10/2016)
(SQHKT) – Ngày 21/10, SQHKT ban hành báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 năm 2016. Xem nội dung báo cáo tại đây
BÁO CÁO TÌNH HÌNH KINH TẾ - VĂN HÓA - XÃ HỘI 9 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ CÁC NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM 3 THÁNG CUỐI NĂM 2016  (29/09/2016)
(SQHKT) – Ngày 16/9, SQHKT ban hành báo cáo tình hình kinh tế - văn hóa – xã hội 9 tháng đầu năm và các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm 2016. Xem nội dung báo cáo tại đây.
BÁO CÁO TÌNH HÌNH KINH TẾ – XÃ HỘI THÁNG 8 NĂM 2016  (31/08/2016)
(SQHKT) - Ngày 26/8/2016, Sở Quy hoạch – Kiến trúc ban hành văn bản số 3804/BC-SQHKT về báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 8 năm 2016. Xem nội dung tại đây.
BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC TRỌNG TÂM TRONG 7 THÁNG NĂM 2016  (21/08/2016)
BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC TRỌNG TÂM TRONG 7 THÁNG NĂM 2016 Ngày 20/8/2016, Sở Quy hoạch – Kiến trúc ban hành văn bản số 3686/BC-SQHKT về báo cáo kết quả thực hiện công tác trọng tâm trong 7 tháng năm 2016. Xem nội dung tại đây
BÁO CÁO TÌNH HÌNH KINH TẾ – XÃ HỘI THÁNG 7 NĂM 2016  (01/08/2016)
Ngày 29/7/2016, Sở QHKT ban hành văn bản số 3282/BC-SQHKT về báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 năm 2016. Xem nội dung tại đây.

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Tiểu phẩm tham dự Cuộc thi Cải cách hành chính 2013
  • Tổng kết Giải mở rộng MỘT VÒNG LỊCH SỬ năm 2016
  • PRCUD - HCMC - 2010 - HIEPPHUOC - PORT - URBAN - AREA
  • PRCUD - HCMC - 2010 - DISTRICT 6- URBAN - AREA
  • Chúc mừng các nữ CBCC Sở QHKT nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10
  • Nghìn năm Thăng long Đống đô Hà Nội

 

 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
1
1
8
2
1
9
1
Tìm kiếm