Tổng quan về đơn vị

Ông Nguyễn Thanh Nhã
Giám đốc Sở

Ông Nguyễn Thanh Nhã

Điện thoại: (84).028.38232917 – 425

Email: ntnha.sqhkt@tphcm.gov.vn

Ông Trương Trung Kiên
Phó giám đốc Sở:

Ông Trương Trung Kiên

Điện thoại: (028) 38232917

Email: ttkien.sqhkt@tphcm.gov.vn

Ông Phan Ngọc Phúc
Phó giám đốc Sở:

Ông Phan Ngọc Phúc

Điện thoại: 0903313068

Email: pnphuc.sqhkt@tphcm.gov.vn

Mật Khẩu
Vui lòng nhập tên!
Họ và tên (*)
Email không hợp lệ!
Email (*)
Điện thoại không hợp lệ!
Số điện thoại (*)