Ban Giám đốc Sở QHKT

<small>ông</small>Nguyễn Thanh Nhã
Giám đốc Sở

ôngNguyễn Thanh Nhã

Điện thoại: (84).028.38232917 – 425

Email: ntnha.sqhkt@tphcm.gov.vn

<small>ông</small>Nguyễn Đình Hưng
Phó giám đốc Sở

ôngNguyễn Đình Hưng

Điện thoại: (84).028.38232917 – 115

Email: ndhung.sqhkt@tphcm.gov.vn

<small>ông</small>Phan Trường Sơn
Phó giám đốc Sở

ôngPhan Trường Sơn

Điện thoại: (84).028.38232917 -

Email: ptson.sqhkt@tphcm.gov.vn

Mật Khẩu
Vui lòng nhập tên!
Họ và tên (*)
Email không hợp lệ!
Email (*)
Điện thoại không hợp lệ!
Số điện thoại (*)