Thủ tục gia hạn chứng chỉ hành nghề kiến trúc

Nộp trực tuyến tại địa chỉ: https://dichvucong.hochiminhcity.gov.vn 

Nộp trực tiếp theo hướng dẫn sau:

A/ Trình tự thực hiện:

     - Bước 1: Cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Quy hoạch – Kiến trúc (Địa chỉ: Số 168 Pasteur - Phường Bến Nghé - Quận 1), từ thứ hai đến thứ sáu và sáng thứ bảy (buổi sáng từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, buổi chiều từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút).

     - Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Quy hoạch – Kiến trúc tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ:

        + Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ và hợp lệ: Chuyên viên nhận, lập và giao biên nhận cho người nộp hồ sơ;

        + Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ: Chuyên viên hướng dẫn, giải thích để cá nhân  bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ; trả lại hồ sơ kèm theo phiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ cho người nộp hồ sơ.

     - Bước 3: Trong thời hạn 10 (mười) ngày kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Quy hoạch – Kiến trúc xem xét và Cấp chứng chỉ hành nghề Kiến trúc cho cá nhân đủ điều kiện. Nếu không cấp thì phải thông báo nêu rõ lý do bằng văn bản cho cá nhân đề nghị.

 

B/ Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Sở Quy hoạch – Kiến trúc.

 

C/ Thành phần, số lượng hồ sơ:          

STT

Tên thành phần hồ sơ

Số lượng

Ghi chú

1

Đơn đề nghị gia hạn chứng chỉ hành nghề kiến trúc (theo mẫu)

01

Bản chính

2

Ảnh màu nền trắng cỡ 4 x 6 cm được chụp không quá 06 tháng

02

Bản chính

3

Chứng chỉ (hoặc chứng nhận) tham gia hoạt động phát triển nghề nghiệp liên tục lĩnh vực kiến trúc do tổ chức xã hội nghề nghiệp về hành nghề kiến trúc, cơ sở nghiên cứu đào tạo về kiến trúc cấp. Trường hợp tham gia các hoạt động phát triển nghề nghiệp liên tục tại nước ngoài thì cần có văn bản, chứng chỉ hoặc tài liệu chứng minh việc đã tham gia đó, được dịch ra tiếng Việt và công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam.

01

Bản sao có chứng thực

4

Bản sao có chứng thực hoặc tệp tin chứa ảnh màu chụp từ bản chính hoặc bản sao, xuất trình bản chính để đối chiếu chứng chỉ hành nghề đã được cấp

01

Bản sao có chứng thực

 

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ.


D/ Thời hạn giải quyết:
 Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định.  

Đ/ Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân.

E/ Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Quy hoạch – Kiến trúc

G/ Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chứng chỉ đã được gia hạn hoặc Văn bản trả lời đối với các trường hợp không có đầy đủ thông tin để Gia hạn Chứng chỉ hành nghề.

H/ Lệ phí: 150.000 vnđ (căn cứ Điều 4, Thông tư 172/2016/TT-BTC)

I/ Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn Đề nghị Gia hạn Chứng chỉ hành nghề Kiến trúc.

K/ Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có

L/ Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

    - Luật Kiến trúc ban hành ngày 13/06/2019, có hiệu lực ngày 01/07/2020;

    - Nghị định Số 85/2020/NĐ-CP ban hành ngày 17/7/2020, hiệu lực từ ngày 07/9/2020 Quy định chi tiết một số điều của Luật Kiến trúc;

    - Quyết định số 1528/QĐ-UBND ngày 07 tháng 5 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Kiến trúc thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Quy hoạch - Kiến trúc

    - Điều 4, Thông tư 172/2016/TT-BTC ban hành ngày 27/10/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí, cấp giấy phép hoạt động xây dựng.

 

 

 

07/05/2021

Quyết định số 1528/QĐ-UBND ngày 07 tháng 5 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố

Tải Quyết định tại đây.

Mẫu số 04 - Đơn Đề nghị Cấp / Gia hạn Chứng chỉ hành nghề Kiến trúc

Tải Mẫu Đơn
Mật Khẩu
Vui lòng nhập tên!
Họ và tên (*)
Email không hợp lệ!
Email (*)
Điện thoại không hợp lệ!
Số điện thoại (*)