Hướng dẫn sử dụng Ứng dụng Thông tin quy hoạch TP.HCM

Sử dụng ứng dụng trên giao diện website

Liên kết web theo địa chỉ dưới đây

thongtinquyhoach.hochiminhcity.gov.vn

Hướng dẫn sử dụng hình ảnh

Hướng dẫn sử dụng bản đồ số

Hướng dẫn sử dụng bản đồ số

Hướng dẫn sử dụng bản đồ giấy

Hướng dẫn sử dụng bản đồ giấy

Hướng dẫn sử dụng video

Hướng dẫn sử dụng app TTQH TP.HCM

Hướng dẫn sử dụng app TTQH TP.HCM

Mật Khẩu
Vui lòng nhập tên!
Họ và tên (*)
Email không hợp lệ!
Email (*)
Điện thoại không hợp lệ!
Số điện thoại (*)