Thăm dò ý kiến người dân

Lấy ý kiến nội dung góp ý

Kính thưa Quý vị, nhằm nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ hành chính ngày một tốt hơn, chúng tôi rất cần những ý kiến đóng góp của Quý vị. Những ý kiến này chắc chắn sẽ là dữ liệu quan trọng để cải tiến liên tục quá trình cung cấp dịch vụ của Cơ quan chúng tôi. Xin cảm ơn.

XIN QUÝ VỊ VUI LÒNG CHỌN LĨNH VỰC CẦN ĐÁNH GIÁ

ĐÚNG THỜI HẠN NHƯ CAM KẾT

THỦ TỤC, HƯỚNG DẪN ĐƯỢC CÔNG KHAI, DỄ ĐỌC, DỄ HIỂU, DỄ TIẾP CẬN

CÁCH THỨC THÔNG BÁO, TRAO ĐỔI THÔNG TIN BẰNG VĂN BẢN CHO QUÝ VỊ

GIẢI QUYẾT Ý KIẾN THẮC MẮC HOẶC PHÀN NÀN (NẾU CÓ) CỦA QUÝ VỊ

THÁI ĐỘ PHỤC VỤ CỦA CÁN BỘ CHUYÊN VIÊN

PHƯƠNG PHÁP LÀM VIỆC

QUÝ VỊ NHẬN THẤY VIỆC YÊU CẦU QUÝ VỊ BỔ TÚC HỒ SƠ CÓ HỢP LÝ KHÔNG?

THÔNG TIN CÁ NHÂN (KHÔNG BẮT BUỘC)

HỘP THƯ Ý KIẾN KHÁCH HÀNG

Kính thưa quý Ông/Bà.
Nhằm nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ hành chính công tại Sở Quy hoạch-Kiến trúc. Chúng tôi mong quý Ông/Bà bớt chút thời gian cung cấp một số thông tin để giúp chúng tôi cải tiến quá trình cung cấp dịch vụ của cơ quan chúng tôi. Những thông tin của quý Ông/Bà cung cấp chỉ đùng để phân tích và hoàn toàn được giữ bí mật. Chúng tôi xin lắng nghe ý kiến của quý Ông/Bà:

Quý Ông/Bà đến làm hồ sơ về

Ông/Bà biết về quy trình giải quyết hồ sơ của Ông/Bà như thế nào?

Điều kiện vật chất phục vụ là

Các chỉ dẫn/biểu mẫu về dịch vụ

Các thủ tục liên quan đến dịch vụ

Số lần đi lại để hoàn thành dịch vụ

Số lần bổ túc hồ sơ

Thời gian trả hồ sơ so với phiếu hẹn

Thái độ phục vụ của nhân viên

Kết quả dịch vụ làm quý vị

THÔNG TIN CÁ NHÂN (KHÔNG BẮT BUỘC)

Vui lòng chọn lĩnh vực cần đánh giá!
Lĩnh vực cần đánh giá
Vui lòng chọn đúng thời hạn như cam kết!
đúng thời hạn như cam kết!
Vui lòng chọn thủ tục, hướng dẫn được công khai, dẽ đọc, dẽ hiểu, dẽ tiếp cận!
thủ tục, hướng dẫn được công khai, dẽ đọc, dẽ hiểu, dẽ tiếp cận!
Vui lòng chọn GIẢI QUYẾT Ý KIẾN THẮC MẮC HOẶC PHÀN NÀN (NẾU CÓ) CỦA QUÝ VỊ!
GIẢI QUYẾT Ý KIẾN THẮC MẮC HOẶC PHÀN NÀN (NẾU CÓ) CỦA QUÝ VỊ!
Vui lòng chọn GIẢI QUYẾT Ý KIẾN THẮC MẮC HOẶC PHÀN NÀN (NẾU CÓ) CỦA QUÝ VỊ!
GIẢI QUYẾT Ý KIẾN THẮC MẮC HOẶC PHÀN NÀN (NẾU CÓ) CỦA QUÝ VỊ!
Vui lòng chọn THÁI ĐỘ PHỤC VỤ CỦA CÁN BỘ CHUYÊN VIÊN!
THÁI ĐỘ PHỤC VỤ CỦA CÁN BỘ CHUYÊN VIÊN!
Vui lòng chọn PHƯƠNG PHÁP LÀM VIỆC!
PHƯƠNG PHÁP LÀM VIỆC!
Vui lòng chọn QUÝ VỊ NHẬN THẤY VIỆC YÊU CẦU QUÝ VỊ BỔ TÚC HỒ SƠ CÓ HỢP LÝ KHÔNG?!
QUÝ VỊ NHẬN THẤY VIỆC YÊU CẦU QUÝ VỊ BỔ TÚC HỒ SƠ CÓ HỢP LÝ KHÔNG?!
Thông tin quý khách hàng đã được ghi nhận. Chúng tôi sẽ liên hệ với quý khách hàng trong thời gian sớm nhất. Cảm ơn quý khách
Thông tin liên hệ của bạn không gửi được, vui lòng kiểm tra lại!
Captcha không chính xác!
Email không hợp lệ!
Email (*)
Vui lòng chọn Quý Ông/Bà đến làm hồ sơ về!
Quý Ông/Bà đến làm hồ sơ về
Vui lòng chọn Ông/Bà biết về quy trình giải quyết hồ sơ của Ông/Bà như thế nào?!
Ông/Bà biết về quy trình giải quyết hồ sơ của Ông/Bà như thế nào?
Vui lòng chọn Điều kiện vật chất phục vụ là!
Điều kiện vật chất phục vụ là
Vui lòng chọn Các chỉ dẫn/biểu mẫu về dịch vụ!
Các chỉ dẫn/biểu mẫu về dịch vụ
Vui lòng chọn Các thủ tục liên quan đến dịch vụ!
Các thủ tục liên quan đến dịch vụ
Vui lòng chọn Số lần đi lại để hoàn thành dịch vụ!
Số lần đi lại để hoàn thành dịch vụ
Vui lòng chọn Số lần bổ túc hồ sơ!
Số lần bổ túc hồ sơ
Vui lòng chọn Thời gian trả hồ sơ so với phiếu hẹn!
Thời gian trả hồ sơ so với phiếu hẹn
Vui lòng chọn Thái độ phục vụ của nhân viên!
Thái độ phục vụ của nhân viên
Vui lòng chọn Kết quả dịch vụ làm quý vị!
Kết quả dịch vụ làm quý vị
Email không hợp lệ!
Email (*)
Thông tin quý khách hàng đã được ghi nhận. Chúng tôi sẽ liên hệ với quý khách hàng trong thời gian sớm nhất. Cảm ơn quý khách
Thông tin liên hệ của bạn không gửi được, vui lòng kiểm tra lại!
Captcha không chính xác!
Mật Khẩu
Vui lòng nhập tên!
Họ và tên (*)
Email không hợp lệ!
Email (*)
Điện thoại không hợp lệ!
Số điện thoại (*)