Hồ sơ Nhiệm vụ Quy hoạch phân khu

A/ TRÌNH TỰ THỰC HIỆN:

Bước 1: Tổ chức chuẩn bị hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Quy hoạch – Kiến trúc (Địa chỉ: Số 168 Pasteur - Phường Bến Nghé - Quận 1), từ thứ hai đến thứ sáu và sáng thứ bảy (buổi sáng từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, buổi chiều từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút).

Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Quy hoạch – Kiến trúc tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ:

          + Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ và hợp lệ: Chuyên viên nhận, lập và giao biên nhận cho người nộp hồ sơ;

          + Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ: Chuyên viên hướng dẫn, giải thích để cá nhân, tổ chức bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ; trả lại hồ sơ kèm theo phiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ cho người nộp hồ sơ.

Bước 3: Trong thời hạn quy định kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Quy hoạch – Kiến trúc xem xét thẩm định, trình UBND TP phê duyệt nếu hồ sơ có kết quả là đạt, hoặc có văn bản hướng dẫn nếu kết quả thẩm định không đạt.

 

B/ CÁCH THỨC THỰC HIỆN: 

Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Sở Quy hoạch – Kiến trúc. (Địa chỉ: Số 168 Pasteur - Phường Bến Nghé - Quận 1)

Sau khi UBND Thành phố phê duyệt sẽ nhận Quyết định phê duyệt qua Bưu điện.

 

C/ THÀNH PHẦN , SỐ LƯỢNG HỒ SƠ:

     - Thành phần và số lượng hồ sơ:

       (1) Tờ trình đề nghị thẩm định: 02 bản chính

       (2) Dự thảo tờ trình và Quyết định phê duyệt nhiệm vụ: 02 bộ

       (3) Các văn bản pháp lý có liên quan: 02 bộ (01 bản sao y + 01 bản sao)

       (4) Thuyết minh nội dung nhiệm vụ: 08 bộ (bản chính)

       (5) Các bản vẽ in đúng tỷ lệ quy định : 08 bộ (bản chính)

       (6) Đĩa CD hoặc thiết bị lưu trữ di động chứa toàn bộ dữ liệu hồ sơ, bản vẽ từ mục (1) đến mục (5)

     - Thành phần bản vẽ:

           + Sơ đồ vị trí khu vực quy hoạch trích từ quy hoạch chung đô thị;

           + Bản đồ xác định ranh giới nghiên cứu, phạm vi khu vực lập quy hoạch phân khu. Thể hiện trên nền bản đồ địa hình theo tỷ lệ thích hợp.

- Văn bản, pháp lý có liên quan:    

  • Bản đồ địa hình phục vụ lập nhiệm vụ quy hoạch phân khu do cơ quan quản lý nhà nước về bản đồ cấp hoặc do cơ quan chuyên môn khảo sát, đo đạc lập, bảo đảm yêu cầu về chất lượng và kỹ thuật theo quy định về hoạt động đo đạc và bản đồ.
  • Pháp lý về Chi phí lập hoặc Dự toán kinh phí hoặc Chủ trương kế hoạch lập quy hoạch.
  • Văn bản tổng hợp và hồ sơ lấy ý kiến của cộng đồng dân cư có liên quan đến nhiệm vụ quy hoạch phân khu.
  • Văn bản ý kiến của các cơ quan, tổ chức có liên quan có liên quan đến nhiệm vụ quy hoạch phân khu.
  • Các văn bản, pháp lý có liên quan khác

 - Nội dung thuyết minh:

  • Lý do và sự cần thiết lập quy hoạch phân khu; phạm vi ranh giới, diện tích, tính chất, sơ bộ hiện trạng khu vực lập quy hoạch phân khu. Xác định những vấn đề chính cần giải quyết trong quy hoạch. Quy hoạch phân khu đô thị phải thống nhất, cụ thể hóa quy hoạch chung đô thị đã được phê duyệt.
  • Nêu các chỉ tiêu cơ bản dự kiến áp dụng trong đồ án về dân số, sử dụng đất, hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật trên cơ sở quy hoạch chung đô thị đã được phê duyệt; các yêu cầu về việc cụ thể hóa quy hoạch chung đô thị đã được phê duyệt.
  • Xác định sơ bộ về quy mô dân số, đất đai, các nhu cầu về cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đối với khu quy hoạch.
  • Yêu cầu đối với công tác điều tra khảo sát hiện trạng, thu thập tài liệu, tổ chức không gian, phân khu chức năng, kiến trúc, kết nối hạ tầng kỹ thuật và đánh giá môi trường chiến lược.
  • Xác định danh mục bản vẽ, thuyết minh, phụ lục kèm theo; số lượng, quy cách của sản phẩm hồ sơ đồ án; kế hoạch và tiến độ tổ chức lập quy hoạch.  

D/ THỜI HẠN GIẢI QUYẾT:

     - Thời gian Thẩm định Nhiệm vụ QHPK tỷ lệ 1/2000: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định (theo khoản 2 điều 32 Nghị định 37 ngày 07/4/2010 của Chính phủ)

     - Thời gian Thẩm định Nhiệm vụ QHPK tỷ lệ 1/5000: 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định (theo mục a, khoản 1 điều 32 Nghị định 37 ngày 07/4/2010 của Chính phủ).

 

Đ/ ĐỐI TƯỢNG NỘP HỒ SƠ: UBND Quận, huyện

 

E/ CƠ QUAN THẨM ĐỊNH:  Sở Quy hoạch – Kiến trúc thẩm định

 

F/ CƠ QUAN PHÊ DUYỆT: UBND Thành phố HCM.

 

G/ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ TRONG THẨM QUYỀN SỞ QUY HOẠCH - KIẾN TRÚC: 

Trường hợp hồ sơ Thẩm định đạt:

     - Tờ trình UBND Thành phố phê duyệt

     - Bản vẽ có chữ ký của thủ trưởng và con dấu của Cơ quan thẩm định là Sở Quy hoạch - Kiến trúc.

 Trường hợp hồ sơ Thẩm định không đạt:

     - Văn bản hướng dẫn chỉnh sửa, bổ sung.

 

H/ PHÍ, LỆ PHÍ: 

 

I/ CĂN CỨ PHÁP LÝ:

    - Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 7/4/2010 của Chính Phủ
    - Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 của Bộ Xây dựng

14/04/2021

Tải Quyết định tại đây.

Hướng dẫn 1383/HD-SQHKT ngày 14/4/2021

Tải Mẫu Đơn

Mẫu Quyết định phê duyệt

Tải Mẫu Đơn
Mật Khẩu
Vui lòng nhập tên!
Họ và tên (*)
Email không hợp lệ!
Email (*)
Điện thoại không hợp lệ!
Số điện thoại (*)