Hồ sơ điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết

A/ TRÌNH TỰ THỰC HIỆN:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Quy hoạch – Kiến trúc (Địa chỉ: Số 168 Pasteur - Phường Bến Nghé - Quận 1), từ thứ hai đến thứ sáu và sáng thứ bảy (buổi sáng từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, buổi chiều từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút).

Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Quy hoạch – Kiến trúc tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ:

      + Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ và hợp lệ: Chuyên viên nhận, lập và giao biên nhận cho người nộp hồ sơ;

      + Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ: Chuyên viên hướng dẫn, giải thích để cá nhân, tổ chức bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ; trả lại hồ sơ kèm theo phiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ cho người nộp hồ sơ.

Bước 3: Trong thời hạn quy định kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Quy hoạch – Kiến trúc xem xét giải quyết.

B/ CÁCH THỨC THỰC HIỆN: 

Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Sở Quy hoạch – Kiến trúc. (Địa chỉ: Số 168 Pasteur - Phường Bến Nghé - Quận 1)

C/ THÀNH PHẦN , NỘI DUNG:

(1) Tờ trình đề nghị thẩm định điều chỉnh cục bộ: 02 bộ (bản chính).

(2) Văn bản pháp lý, tài liệu liên quan: 02 bộ (01 bản sao y + 01 bản sao).

(3) Dự thảo quyết định điều chỉnh cục bộ: 02 bộ.

(4) Phụ lục kèm theo (lưu ý các nội dung thay đổi có liên quan đến thuyết minh, thiết kế đô thị, quy định quản lý đồ án): 02 bộ (bản chính).

(5) Các bản vẽ in đúng tỷ lệ: 05 bộ (bản chính).

(6) Đĩa CD hoặc thiết bị lưu trữ di động chứa toàn bộ dữ liệu hồ sơ, bản vẽ từ mục (1) đến mục (5).

Ghi chú:

- Tờ trình đề nghị thẩm định: bên cạnh các nội dung lập điều chỉnh cục bộ cần bổ sung các vấn đề về:

    + Công tác lựa chọn tổ chức tư vấn lập điều chỉnh quy hoạch đô thị đảm bảo tuân thủ quy định tại Điều 12 Nghị định 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch đô thị được sửa đổi, bổ sung tại khoản 2 và khoản 4 Điều 1 Nghị định 72/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 8 năm 2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng.

   + Giải trình, tiếp thu ý kiến đóng góp của cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư có liên quan về nội dung điều chỉnh cục bộ đồ án.

1. Văn bản, pháp lý có liên quan:

- Bản đồ địa hình phục vụ đồ án quy hoạch đô thị do cơ quan quản lý nhà nước về bản đồ cấp hoặc do cơ quan chuyên môn khảo sát, đo đạc lập, bảo đảm yêu cầu về chất lượng và kỹ thuật theo quy định về hoạt động đo đạc và bản đồ.

- Quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết.

- Các bản đồ quy hoạch chi tiết được duyệt có liên quan đến nội dung điều chỉnh cục bộ đồ án

- Văn bản tổng hợp và hồ sơ lấy ý kiến của cộng đồng dân cư có liên quan đến nội dung điều chỉnh cục bộ đồ án.

- Văn bản ý kiến của các cơ quan, tổ chức có liên quan có liên quan đến nội dung điều chỉnh cục bộ đồ án.

- Các văn bản pháp lý có liên quan khác.

2.  Thành phần bản vẽ:

- Sơ đồ vị trí và giới hạn khu đất. Thể hiện trên nền bản đồ địa hình tỷ lệ 1/2.000 hoặc 1/5.000.

- Các bản vẽ thể hiện các nội dung điều chỉnh cục bộ, xác định các chỉ tiêu quy hoạch đạt được sau khi điều chỉnh cục bộ quy hoạch; có sự tham chiếu, so sánh với các chỉ tiêu quy hoạch đã được phê duyệt. Thể hiện trên nền bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500 .

3. Nội dung Tờ trình đề nghịthẩm định điều chỉnh cục bộ:

Lý do, sự cần thiết thực hiện điều chỉnh cục bộ quy hoạch.

Nội dung điều chỉnh cục bộ quy hoạch.

Phân tích, làm rõ tính liên tục, đồng bộ của toàn bộ đồ án quy hoạch và hiệu quả kinh tế - xã hội của việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch.

Đề xuất biện pháp khắc phục các vấn đề mới nảy sinh do điều chỉnh cục bộ.

Lộ trình, tiến độ thực hiện theo điều chỉnh quy hoạch cục bộ sau khi được cấp có thẩm quyền quyết định

D/ THỜI HẠN GIẢI QUYẾT: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định (theo khoản 4 điều 11 Quyết định số 28/QĐ-UBND ngày 19/5/2011 của UBND TP)

Đ/ ĐỐI TƯỢNG NỘP HỒ SƠ: UBND Quận, huyện

E/ CƠ QUAN THẨM ĐỊNH: Sở Quy hoạch – Kiến trúc TP.HCM

F/ CƠ QUAN PHÊ DUYỆT: UBND Thành phố HCM.

G/ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ TRONG THẨM QUYỀN SỞ QUY HOẠCH - KIẾN TRÚC: 

Trường hợp hồ sơ Thẩm định đạt:

     - Tờ trình UBND Thành phố phê duyệt

     - Bản vẽ có chữ ký của thủ trưởng và con dấu của Cơ quan thẩm định là Sở Quy hoạch - Kiến trúc.

 Trường hợp hồ sơ Thẩm định không đạt:

     - Văn bản hướng dẫn chỉnh sửa, bổ sung.

H/ PHÍ, LỆ PHÍ: không

I/ CĂN CỨ PHÁP LÝ:

- Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 7/4/2010 của Chính Phủ
- Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 của Bộ Xây dựng
- Quyết định 28/2011/QĐ-UBND ngày 19/5/2011

14/04/2021

HƯỚNG DẪN 1383/HD-SQHKT NGÀY 14/4/2021

Tải Quyết định tại đây.

Mẫu Tờ trình phê duyệt

Tải Mẫu Đơn

Mẫu Quyết định phê duyệt

Tải Mẫu Đơn
Mật Khẩu
Vui lòng nhập tên!
Họ và tên (*)
Email không hợp lệ!
Email (*)
Điện thoại không hợp lệ!
Số điện thoại (*)