Ý kiến Nhiệm vụ Quy hoạch phân khu TL 1/5000 - 1/2000

A/ TRÌNH TỰ THỰC HIỆN:

     - Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Quy hoạch – Kiến trúc (Địa chỉ: Số 168 Pasteur - Phường Bến Nghé - Quận 1), từ thứ hai đến thứ sáu và sáng thứ bảy (buổi sáng từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, buổi chiều từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút).

     - Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Quy hoạch – Kiến trúc tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ:

 • Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ và hợp lệ: Chuyên viên nhận, lập và giao biên nhận cho người nộp hồ sơ;
 • Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ: Chuyên viên hướng dẫn, giải thích để cá nhân, tổ chức bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ; trả lại hồ sơ kèm theo phiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ cho người nộp hồ sơ.

      - Bước 3: Trong thời hạn quy định kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Quy hoạch – Kiến trúc xem xét giải quyết.

B/ CÁCH THỨC THỰC HIỆN: 

Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Sở Quy hoạch – Kiến trúc. (Địa chỉ: Số 168 Pasteur - Phường Bến Nghé - Quận 1)

C/ THÀNH PHẦN , SỐ LƯỢNG HỒ SƠ:

     - Thành phần hồ sơ:

 • Văn bản đề nghị của UBND quận- huyện, Ban Quản lý các khu chức năng đô thị;

 • Bản chính hoặc bản sao (có chứng thực) văn bản tổng hợp ý kiến của cộng đồng dân cư có liên quan đến nhiệm vụ quy hoạch phân khu;
 • Bản chính hoặc bản sao (có chứng thực) văn bản ý kiến của UBND quận- huyện (đối với các quy hoạch phân khu không thuộc trách nhiệm tổ chức lập quy hoạch của UBND quận- huyện);
 • Bản chính hoặc bản sao (có chứng thực) các văn bản có liên quan (nếu có) để làm rõ thêm một số nội dung có liên quan trong hồ sơ.
 • Bản chính hoặc bản sao (có chứng thực) văn bản chấp thuận chủ trương điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu của cơ quan có thẩm quyền (đối với điều chỉnh tổng thể đồ án);
 • Bản sao (có chứng thực) Quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu (hoặc đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000) của cơ quan có thẩm quyền đính kèm bản sao bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất đã phê duyệt  (đối với điều chỉnh tổng thể đồ án);
 • Thuyết minh;
 • Thành phần bản vẽ:

           + Sơ đồ vị trí khu vực quy hoạch trích từ quy hoạch chung đô thị;

           + Bản đồ ranh giới nghiên cứu, phạm vi khu vực lập quy hoạch phân khu, tỷ lệ 1/2.000 hoặc 1/5.000.

 • Đĩa CD lưu trữ toàn bộ nội dung thuyết minh, bản vẽ.

      - Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ hồ sơ.

 D/ THỜI HẠN GIẢI QUYẾT: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định.

Đ/ ĐỐI TƯỢNG NỘP HỒ SƠ: UBND Quận, huyện; Ban Quản lý các khu chức năng đô thị

E/ CƠ QUAN GIẢI QUYẾT:  Sở Quy hoạch – Kiến trúc

F/ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT: Văn bản Ý kiến của Sở Quy hoạch -Kiến trúc.

H/ PHÍ, LỆ PHÍ: không

I/ CĂN CỨ PHÁP LÝ:

  - Nghị định 37/2010/NĐ-CP ngày 7/4/2010
  - Thông tư 10/2010/TT-BXD ngày 11/8/2010
  - Quyết định 50/2011/QĐ-UBND ngày 12/7/2011

14/12/2018

Tải Quyết định tại đây.

Mật Khẩu
Vui lòng nhập tên!
Họ và tên (*)
Email không hợp lệ!
Email (*)
Điện thoại không hợp lệ!
Số điện thoại (*)