Hồ sơ Đề nghị cung cấp thông tin quy hoạch

Thành phố Hồ Chí Minh đã xây dựng ứng dụng tra cứu Thông tin quy hoạch TP.HCM qua ứng dụng web (https://thongtinquyhoach.hochiminhcity.gov.vn/) và ứng dụng trên điện thoại thông minh và máy tính bảng (từ khóa: TTQH).

Công dân có thể tra cứu thông tin quy hoạch trực tiếp qua ứng dụng này hoặc nộp hồ sơ Đề nghị cung cấp thông tin quy hoạch đến Sở Quy hoạch - Kiến trúc (theo hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến), cụ thể như sau:

 

A/ TRÌNH TỰ THỰC HIỆN:

* Nộp trực tiếp tại trụ sở Sở Quy hoạch - Kiến trúc:

     Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Quy hoạch – Kiến trúc (Địa chỉ: Số 168 Pasteur - Phường Bến Nghé - Quận 1), từ thứ hai đến thứ sáu và sáng thứ bảy (buổi sáng từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, buổi chiều từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút).

     Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Quy hoạch – Kiến trúc tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ:

  • Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ và hợp lệ: Chuyên viên nhận, lập và giao biên nhận cho người nộp hồ sơ;
  • Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ: Chuyên viên hướng dẫn, giải thích để cá nhân, tổ chức bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ; trả lại hồ sơ kèm theo phiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ cho người nộp hồ sơ.

      - Bước 3: Trong thời hạn quy định kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Quy hoạch – Kiến trúc xem xét giải quyết. Công dân mang theo biên nhận và nhận kết quả trả lời trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Quy hoạch – Kiến trúc.

 

* Nộp trực tuyến qua trang Dịch vụ công Thành phố: https://dichvucongportal.hochiminhcity.gov.vn/

    Bước 1: Lựa chọn thủ tục hành chính

Tại trang chủ của trang Một cửa điện tử Thành phố Hồ Chí Minh (https://dichvucongportal.hochiminhcity.gov.vn/ ), công dân chọn menu Thủ tục Hành chính; đơn vị giải quyết thủ tục là "Sở Quy hoạch - Kiến trúc", ứng với Tên thủ tục "Cung cấp thông tin về Quy hoạch Xây dựng" thuộc lĩnh vực "Quy hoạch xây dựng", công dân click nút Đăng ký để bắt đầu sử dụng chức năng nộp hồ sơ trực tuyến.

    Bước 2: Nhập thông tin liên hệ

 Trường hợp công dân chưa lưu thông tin liên hệ trên trang này thì thực hiện Đăng ký thông tin với hệ thống gồm: Họ và tên, ngày sinh, số chứng minh nhân dân/hộ chiếu .... Lưu ý, thông tin này dùng để nhận thông báo trong quá trình giải quyết hồ sơ.

Trường hợp công dân đã lưu thông tin liên hệ thì nhấn Nút xác nhận để chuyển sang bước tiếp theo.

     - Bước 3: Nhập nội dung hồ sơ

Công dân điền toàn bộ thông tin cần thiết trên biểu mẫu hồ sơ điện tử và đính kèm các tệp bản quét/bản mềm đối với những văn bản, tài liệu đi kèm (nếu có) của hồ sơ.

Các mục được đánh dấu * là bắt buộc phải nhập để làm cơ sở cho chuyên viên Sở Quy hoạch - Kiến trúc rà soát quy hoạch, trả lời cho công dân. Trường hợp công dân không rõ thông tin thì có thể gõ khoảng trắng hoặc dấu chấm (.) để bỏ qua. Tuy nhiên, lưu ý việc công dân không nhập đầy đủ, chính xác nội dung thông tin theo yêu cầu có thể gây khó khăn cho việc rà soát quy hoạch để Sở Quy hoạch - Kiến trúc trả lời công dân.

Sau khi điền đầy đủ thông tin, Công Dân nhấn vào nút Nộp hồ sơ để gửi hồ sơ điện tử. Hồ sơ sẽ được chuyển đến Sở Quy hoạch - Kiến trúc để xem xét tiếp nhận, xử lý và giải quyết hồ sơ.

     - Bước 4: Chờ kết quả giải quyết

Thông tin về quá trình giải quyết hồ sơ sẽ được cập nhật trực tiếp trên trang dịch vụ công để Công dân biết tại menu Tra cứu hồ sơ. Khi hồ sơ hợp lệ và đầy đủ điều kiện giải quyết, Công dân sẽ nhận được thông báo về thời gian giải quyết hồ sơ.

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc có yêu cầu khác, Công dân sẽ được hướng dẫn chi tiết để bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ.

Các thông tin này được gửi đến công dân qua tin nhắn SMS và email mà công dân đã cung cấp tại Bước 2.

B/ CÁCH THỨC THỰC HIỆN: 

- Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Sở Quy hoạch – Kiến trúc. (Địa chỉ: Số 168 Pasteur - Phường Bến Nghé - Quận 1)

- Nộp hồ sơ trực tuyến trên trang dịch vụ công Thành phố theo link sau đây: https://dichvucong.hochiminhcity.gov.vn/

và nhận kết quả trả lời qua email hoặc bưu điện.

C/ THÀNH PHẦN , SỐ LƯỢNG HỒ SƠ:

     - Thành phần hồ sơ:

  • Giấy đề nghị cung cấp thông tin quy hoạch: 01 bản chính hoặc bản sao (đính kèm mẫu tham khảo dưới đây)
  • Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất (nếu có): 01 bản sao
  • Bản đồ hiện trạng vị trí (nếu có): 01 bản sao

      - Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ hồ sơ.

 D/ THỜI HẠN GIẢI QUYẾT: 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định (tương đương 11 ngày làm việc)

Đ/ ĐỐI TƯỢNG NỘP HỒ SƠ: tổ chức, cá nhân

E/ CƠ QUAN GIẢI QUYẾT:  Sở Quy hoạch – Kiến trúc

F/ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT: Văn bản Cung cấp thông tin quy hoạch của Sở Quy hoạch -Kiến trúc.

H/ PHÍ, LỆ PHÍ: không

I/ Căn cứ pháp lý:

- Luật Quy hoạch ngày 24 tháng 11 năm 2017;

- Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

- Khoản 13 Điều 29 Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch 2018.

- Quyết định số 3352/QĐ-UBND ngày 17/9/2021 về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Sở Quy hoạch - Kiến trúc;

 

20/11/2018

Quyết định số 3352/QĐ-UBND ngày 17/9/2021 về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Sở Quy hoạch - Kiến trúc;

Tải Quyết định tại đây.

Mẫu Giấy đề nghị Cung cấp thông tin quy hoạch

Tải Mẫu Đơn
Mật Khẩu
Vui lòng nhập tên!
Họ và tên (*)
Email không hợp lệ!
Email (*)
Điện thoại không hợp lệ!
Số điện thoại (*)