Hồ sơ Đề nghị cung cấp thông tin quy hoạch

 

A/ TRÌNH TỰ THỰC HIỆN:

     - Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Quy hoạch – Kiến trúc (Địa chỉ: Số 168 Pasteur - Phường Bến Nghé - Quận 1), từ thứ hai đến thứ sáu và sáng thứ bảy (buổi sáng từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, buổi chiều từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút).

     - Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Quy hoạch – Kiến trúc tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ:

  • Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ và hợp lệ: Chuyên viên nhận, lập và giao biên nhận cho người nộp hồ sơ;
  • Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ: Chuyên viên hướng dẫn, giải thích để cá nhân, tổ chức bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ; trả lại hồ sơ kèm theo phiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ cho người nộp hồ sơ.

      - Bước 3: Trong thời hạn quy định kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Quy hoạch – Kiến trúc xem xét giải quyết.

B/ CÁCH THỨC THỰC HIỆN: 

Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Sở Quy hoạch – Kiến trúc. (Địa chỉ: Số 168 Pasteur - Phường Bến Nghé - Quận 1)

C/ THÀNH PHẦN , SỐ LƯỢNG HỒ SƠ:

     - Thành phần hồ sơ:

  • Giấy đề nghị cung cấp thông tin quy hoạch: 01 bản chính / bản sao
  • Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất: 01 bản sao
  • Bản đồ hiện trạng vị trí (nếu có): 01 bản sao

      - Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ hồ sơ.

 D/ THỜI HẠN GIẢI QUYẾT: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định.

Đ/ ĐỐI TƯỢNG NỘP HỒ SƠ: tổ chức, cá nhân

E/ CƠ QUAN GIẢI QUYẾT:  Sở Quy hoạch – Kiến trúc

F/ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT: Văn bản Cung cấp thông tin quy hoạch của Sở Quy hoạch -Kiến trúc.

H/ PHÍ, LỆ PHÍ: không

I/ Căn cứ pháp lý:

- Khoản 13 Điều 29 Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch 2018

 

20/11/2018

Luật số 35/2018/QH14, Luật SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA 37 LUẬT CÓ LIÊN QUAN ĐẾN QUY HOẠCH

Tải Quyết định tại đây.

Mẫu Giấy đề nghị Cung cấp thông tin quy hoạch

Tải Mẫu Đơn
Mật Khẩu
Vui lòng nhập tên!
Họ và tên (*)
Email không hợp lệ!
Email (*)
Điện thoại không hợp lệ!
Số điện thoại (*)