Cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh

A/ THÔNG TIN CẦN BIẾT TRƯỚC KHI ĐỀ NGHỊ CẤP TTQH

Thành phố Hồ Chí Minh đã xây dựng ứng dụng tra cứu Thông tin quy hoạch TP.HCM qua ứng dụng web (https://thongtinquyhoach.hochiminhcity.gov.vn/) và ứng dụng trên điện thoại thông minh và máy tính bảng (từ khóa: TTQH).

Công dân có thể tra cứu thông tin quy hoạch trực tiếp qua ứng dụng này hoặc nộp hồ sơ Đề nghị cung cấp thông tin quy hoạch đến Sở Quy hoạch - Kiến trúc (theo hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến), cụ thể như sau:

B/ CÁCH THỨC THỰC HIỆN YÊU CẦU CẤP THÔNG TIN QUY HOẠCH: 

- Nộp trực tuyến và nhận kết quả trực tuyến theo link sau đây: https://dichvucong.hochiminhcity.gov.vn/

- Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Sở Quy hoạch – Kiến trúc. (Địa chỉ: Số 168 Pasteur - Phường Bến Nghé - Quận 1)

C/ THÀNH PHẦN , SỐ LƯỢNG HỒ SƠ:

     - Thành phần hồ sơ:

  • Giấy đề nghị cung cấp thông tin quy hoạch: 01 bản chính hoặc bản sao (đính kèm mẫu tham khảo dưới đây)
  • Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất (nếu có): 01 bản sao
  • Bản đồ hiện trạng vị trí (nếu có): 01 bản sao

      - Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ hồ sơ.

D/ THỜI HẠN GIẢI QUYẾT: 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định (tương đương 11 ngày làm việc)

Đ/ ĐỐI TƯỢNG NỘP HỒ SƠ: tổ chức, cá nhân

E/ CƠ QUAN GIẢI QUYẾT:  Sở Quy hoạch – Kiến trúc

F/ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT: Văn bản Cung cấp thông tin quy hoạch của Sở Quy hoạch -Kiến trúc.

H/ PHÍ, LỆ PHÍ: không

I/ Căn cứ pháp lý:

- Luật Quy hoạch ngày 24 tháng 11 năm 2017;

- Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

- Khoản 13 Điều 29 Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch 2018.

- Quyết định số 3352/QĐ-UBND ngày 17/9/2021 về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Sở Quy hoạch - Kiến trúc;

 

20/11/2018

Quyết định số 3352/QĐ-UBND ngày 17/9/2021 về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Sở Quy hoạch - Kiến trúc;

Tải Quyết định tại đây.

Mẫu Giấy đề nghị Cung cấp thông tin quy hoạch

Tải Mẫu Đơn
Mật Khẩu
Vui lòng nhập tên!
Họ và tên (*)
Email không hợp lệ!
Email (*)
Điện thoại không hợp lệ!
Số điện thoại (*)