Cấp Mới Chứng chỉ hành nghề kiến trúc

Nộp trực tuyến tại địa chỉ: https://dichvucong.hochiminhcity.gov.vn 

Nộp trực tiếp theo hướng dẫn sau:

A/ Trình tự thực hiện:

     - Bước 1: Cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Quy hoạch – Kiến trúc (Địa chỉ: Số 168 Pasteur - Phường Bến Nghé - Quận 1), từ thứ hai đến thứ sáu và sáng thứ bảy (buổi sáng từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, buổi chiều từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút).

     - Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Quy hoạch – Kiến trúc tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ:

        + Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ và hợp lệ: Chuyên viên nhận, lập và giao biên nhận cho người nộp hồ sơ;

        + Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ: Chuyên viên hướng dẫn, giải thích để cá nhân  bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ; trả lại hồ sơ kèm theo phiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ cho người nộp hồ sơ.

     - Bước 3: Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Quy hoạch – Kiến trúc xem xét và Cấp chứng chỉ hành nghề Kiến trúc cho cá nhân đủ điều kiện. Nếu không cấp thì phải thông báo nêu rõ lý do bằng văn bản cho cá nhân đề nghị.

B/ Cách thức thực hiện: 

   Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Sở Quy hoạch – Kiến trúc.

   Nộp trực tuyến và nhận kết quả trức tuyến tại https://dichvucong.hochiminhcity.gov.vn 

C/ Thành phần, số lượng hồ sơ:

    STT

Tên thành phần hồ sơ

Số lượng

Ghi chú

1

Đơn đề nghị cấp , gia hạn chứng chỉ hành nghề (theo mẫu)

01

Bản chính

2

Ảnh màu nền trắng cỡ 4 x 6 cm được chụp không quá 06 tháng

02

Bản chính

3

Bằng đại học phù hợp với nội dung chứng chỉ đề nghị cấp; đối với văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp, phải có bản dịch sang tiếng Việt, được công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam

01

Bản sao có chứng thực

4

Các quyết định phân công công việc (giao nhiệm vụ) của tổ chức cho cá nhân hoặc văn bản được xác nhận của đại diện theo pháp luật của chủ đầu tư về các công việc cá nhân đã hoàn thành theo nội dung kê khai

01

Bản sao có chứng thực

5

Hợp đồng và biên bản nghiệm thu các công việc theo kê khai (trường hợp cá nhân hành nghề độc lập)

01

Bản sao có chứng thực

6

Giấy tờ hợp pháp về cư trú hoặc giấy phép lao động do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp đối với trường hợp cá nhân là người nước ngoài

01

Bản sao có chứng thực

7

Kết quả sát hạch đạt yêu cầu còn hiệu lực

01

Bản sao có chứng thực

     - Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ hồ sơ.

D/ Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định.

Đ/ Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân.

E/ Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Quy hoạch – Kiến trúc

G/ Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chứng chỉ hoặc Văn bản trả lời đối với các trường hợp không có đầy đủ thông tin để cấp Chứng chỉ hành nghề.

H/ Lệ phí: 300.000 vnđ (căn cứ Điều 4, Thông tư 172/2016/TT-BTC)

I/ Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn Đề nghị Cấp Chứng chỉ hành nghề Kiến trúc.

K/ Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có

L/ Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

    - Luật Kiến trúc ban hành ngày 13/06/2019, có hiệu lực ngày 01/07/2020;

    - Nghị định Số 85/2020/NĐ-CP ban hành ngày 17/7/2020, hiệu lực từ ngày 07/9/2020 Quy định chi tiết một số điều của Luật Kiến trúc;

    - Quyết định số 1528/QĐ-UBND ngày 07 tháng 5 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Kiến trúc thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Quy hoạch - Kiến trúc

     - Điều 4, Thông tư 172/2016/TT-BTC ban hành ngày 27/10/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí, cấp giấy phép hoạt động xây dựng.

06/08/2021

Quyết định số 1528/QĐ-UBND ngày 07 tháng 5 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố

Tải Quyết định tại đây.

Mẫu số 04 - Đơn Đề nghị Cấp Chứng chỉ hành nghề Kiến trúc

Tải Mẫu Đơn

Bộ câu hỏi phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc (ban hành kèm QĐ số 18/QĐ-KTSVN ngày 06/4/2021 của Hội KTS Việt Nam)

Tải Mẫu Đơn
Mật Khẩu
Vui lòng nhập tên!
Họ và tên (*)
Email không hợp lệ!
Email (*)
Điện thoại không hợp lệ!
Số điện thoại (*)