Thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề kiến trúc bị ghi sai do lỗi của cơ quan cấp chứng chỉ hành nghề

A/ Trình tự thực hiện:

     - Bước 1: Cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Quy hoạch – Kiến trúc (Địa chỉ: Số 168 Pasteur - Phường Bến Nghé - Quận 1), từ thứ hai đến thứ sáu và sáng thứ bảy (buổi sáng từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, buổi chiều từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút).

     - Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Quy hoạch – Kiến trúc tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ:

        + Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ và hợp lệ: Chuyên viên nhận, lập và giao biên nhận cho người nộp hồ sơ;

        + Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ: Chuyên viên hướng dẫn, giải thích để cá nhân  bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ; trả lại hồ sơ kèm theo phiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ cho người nộp hồ sơ.

     - Bước 3: Trong thời hạn 05 (năm) ngày kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Quy hoạch – Kiến trúc xem xét và Cấp chứng chỉ hành nghề Kiến trúc cho cá nhân đủ điều kiện. Nếu không cấp thì phải thông báo nêu rõ lý do bằng văn bản cho cá nhân đề nghị.

 B/ Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Sở Quy hoạch – Kiến trúc.

(Nộp hồ sơ trực tuyến đang được xây dựng)

 C/ Thành phần, số lượng hồ sơ:          

STT

Tên hồ sơ

Số lượng

Ghi chú

1

Đơn đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề kiến trúc (theo mẫu)

01

Bản chính

2

Bản gốc chứng chỉ hành nghề kiến trúc đã được cấp

01

Bản chính

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ.


D/ Thời hạn giải quyết:
 Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định.  

Đ/ Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân.

E/ Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Quy hoạch – Kiến trúc

G/ Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

- Trường hợp đạt: Chứng chỉ hành nghề đã điều chỉnh thông tin bị sai với thời gian hiệu lực còn lại.

- Trường hợp không đạt: Văn bản trả lời, hướng dẫn nộp lại hồ sơ.

H/ Lệ phí: Không thu lệ phí

I/ Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn Đề nghị cấp lại Chứng chỉ hành nghề Kiến trúc (Mẫu số 05) 

K/ Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có

L/ Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

    - Luật Kiến trúc ban hành ngày 13/06/2019, có hiệu lực ngày 01/07/2020;

    - Nghị định Số 85/2020/NĐ-CP ban hành ngày 17/7/2020, hiệu lực từ ngày 07/9/2020 Quy định chi tiết một số điều của Luật Kiến trúc;

    - Quyết định số 1528/QĐ-UBND ngày 07 tháng 5 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Kiến trúc thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Quy hoạch - Kiến trúc

    - Điều 4, Thông tư 172/2016/TT-BTC ban hành ngày 27/10/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí, cấp giấy phép hoạt động xây dựng.

 

 

07/05/2021

Quyết định số 1528/QĐ-UBND ngày 07 tháng 5 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Kiến trúc thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Quy hoạch - Kiến trúc

Tải Quyết định tại đây.

Mẫu số 05 - Đơn đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề kiến trúc

Tải Mẫu Đơn
Mật Khẩu
Vui lòng nhập tên!
Họ và tên (*)
Email không hợp lệ!
Email (*)
Điện thoại không hợp lệ!
Số điện thoại (*)