Thủ tục chuyển đổi chứng chỉ hành nghề kiến trúc của người nước ngoài ở Việt Nam

A/ Cách thức thực hiện: 

- Nộp trực tuyến và nhận kết quả trực tuyến/ bưu điện: https://dichvucong.hochiminhcity.gov.vn/ 

- Nộp trực tiếp: Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Quy hoạch – Kiến trúc (Địa chỉ: Số 168 Pasteur - Phường Bến Nghé - Quận 1), từ thứ hai đến thứ sáu và sáng thứ bảy (buổi sáng từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, buổi chiều từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút).

B/ Trình tự thực hiện:

           

Bước

Nội dung công việc

Trách nhiệm

Thời gian

Hồ sơ/ Biểu mẫu

Diễn giải

B1

 Nộp hồ sơ

Tổ chức, cá nhân

0,5 ngày làm việc (Giờ hành chính)

Mục I

Thành phần hồ sơ theo mục C

Tiếp nhận,

Kiểm tra

hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

 

Mẫu số 01

Mẫu số 02

Biểu mẫu 03.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ: Lập Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả; trao cho người nộp hồ sơ theo BM 01, thực hiện tiếp bước B2.

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ: Hướng dẫn người nộp nội dung điều chỉnh, bổ sung rõ ràng, chính xác, đầy đủ theo Mẫu số 02

Trường hợp từ chối tiếp nhận hồ sơ: Lập Phiếu  từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ theo Biểu mẫu 03.

- Chuyển hồ sơ cho Phòng chuyên môn.

B2

Thẩm định hồ sơ, đề xuất kết quả giải quyết

Thư ký Hội đồng (chuyên viên phụ trách công tác cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc)

4,5 ngày làm việc

Mục I

-  Thư ký Hội đồng (chuyên viên phụ trách công tác cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc) tiếp nhận hồ sơ từ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

-  Chuyên viên thụ lý hồ sơ xem xét, kiểm tra, thẩm định hồ sơ, đề xuất kết quả giải quyết.

B3

Dự thảo văn bản công nhận

Thư ký Hội đồng

1 ngày làm việc

Văn bản chuyển đổi chứng chỉ hành nghề kiến trúc

Dự thảo văn bản công nhận chứng chỉ hành nghề kiến trúc của người nước ngoài hành nghề tại việt nam, trình lãnh đạo phòng.

B4

Xem xét, duyệt hồ sơ

Lãnh đạo phòng

1 ngày làm việc

Văn bản chuyển đổi chứng chỉ hành nghề kiến trúc

Lãnh đạo Phòng xem xét ký nháy vào văn bản dự thảo

B5

Thể thức văn bản

 

VPS (Bộ phận thư ký BGĐ)

0,5 ngày làm việc

Văn bản chuyển đổi chứng chỉ hành nghề kiến trúc

Kiểm tra thể thức

B6

Ký duyệt

Lãnh đạo Sở Quy hoạch - Kiến trúc 

2 ngày làm việc

Văn bản chuyển đổi chứng chỉ hành nghề kiến trúc

Lãnh đạo Sở xem xét ký văn bản công nhận chứng chỉ hành nghề kiến trúc của người nước ngoài hành nghề tại Việt Nam.

 

 

B7

Trả kết quả, lưu hồ sơ, thống kê và theo dõi

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

0,5 ngày làm việc

Văn bản chuyển đổi chứng chỉ hành nghề kiến trúc

Kiểm tra, cấp số, đóng dấu và chuyển hồ sơ lưu trữ trữ

 

  C/ Thành phần, số lượng hồ sơ:          

 

STT

Tên hồ sơ

Số lượng

Ghi chú

1

Đơn đề nghị chuyển đổi chứng chỉ hành nghề kiến trúc (Mẫu số 06) 

01

Bản chính

2

Ảnh màu nền trắng cỡ 4 x 6 cm được chụp không quá 06 tháng

02

Bản chính

3

Bản sao văn bằng được đào tạo, chứng chỉ hành nghề do cơ quan, tổ chức nước ngoài cấp, dịch ra tiếng Việt và được công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam

01

Bản sao có chứng thực

4

Bản sao có chứng thực hoặc tệp tin chứa ảnh màu chụp từ bản chính hoặc bản sao, xuất trình bản chính để đối chiếu giấy tờ hợp pháp về cư trú hoặc giấy phép lao động do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp theo quy định.

01

Bản sao có chứng thực

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ.


D/ Thời hạn giải quyết:
 Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định.  

Đ/ Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân là người nước ngoài.

E/ Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Quy hoạch – Kiến trúc

G/ Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

- Trường hợp đạt: Văn bản công nhận chứng chỉ hành nghề kiến trúc.

- Trường hợp không đạt: Văn bản trả lời, hướng dẫn nộp lại hồ sơ.

H/ Lệ phí: 150.000 vnđ

I/ Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị công nhận, chuyển đổi chứng chỉ hành nghề kiến trúc (Mẫu số 06) 

K/ Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có

L/ Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

    - Luật Kiến trúc ban hành ngày 13/06/2019, có hiệu lực ngày 01/07/2020;

    - Nghị định Số 85/2020/NĐ-CP ban hành ngày 17/7/2020, hiệu lực từ ngày 07/9/2020 Quy định chi tiết một số điều của Luật Kiến trúc;

    - Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2018 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

    - Quyết định số 1528/QĐ-UBND ngày 07 tháng 5 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Kiến trúc thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Quy hoạch - Kiến trúc

    - Điều 4, Thông tư 172/2016/TT-BTC ban hành ngày 27/10/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí, cấp giấy phép hoạt động xây dựng.

 

 

 

07/05/2021

Quyết định số 1528/QĐ-UBND ngày 07 tháng 5 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Kiến trúc thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Quy hoạch - Kiến trúc

Tải Quyết định tại đây.

Mẫu số 06 - Đơn đề nghị công nhận, chuyển đổi chứng chỉ hành nghề kiến trúc

Tải Mẫu Đơn
Mật Khẩu
Vui lòng nhập tên!
Họ và tên (*)
Email không hợp lệ!
Email (*)
Điện thoại không hợp lệ!
Số điện thoại (*)