Người phát ngôn

Căn cứ Quy chế Phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí được ban hành theo Quyết định số 1408/QĐ-SQHKT ngày 16/4/2008, thông báo số 315/TB-SQHKT ngày 24/01/2013 về chế độ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Sở Quy hoạch – Kiến trúc, thông tin về người đứng đầu Sở Quy hoạch - Kiến trúc như sau:

Nguyễn Thanh Nhã
Giám đốc Sở Quy hoạch – Kiến trúc

Nguyễn Thanh Nhã

Điện thoại di động: 090 893 1008

Địa chỉ email: ntnha.sqhkt@tphcm.gov.vn

Người được Giám đốc Sở giao nhiệm vụ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí là Các Phó Giám đốc Sở và Chánh Văn phòng Sở. Gồm các Ông, Bà sau đây:

Nguyễn Đình Hưng
Phó Giám đốc Sở

Nguyễn Đình Hưng

Điện thoại di động: 090 381 3119

Địa chỉ email: ndhung.sqhkt@tphcm.gov.vn

PHAN NGỌC PHÚC
Phó giám đốc Sở:

PHAN NGỌC PHÚC

Điện thoại di động: 0903313068

Địa chỉ email: pnphuc.sqhkt@tphcm.gov.vn

Ông Trương Trung Kiên
Phó giám đốc Sở:

Ông Trương Trung Kiên

Điện thoại di động: (028) 38232917

Địa chỉ email: ttkien.sqhkt@tphcm.gov.vn

Bà Nguyễn Hồng Vân
Chánh Văn Phòng

Bà Nguyễn Hồng Vân

Điện thoại di động: 0918906099

Địa chỉ email: nhvan.sqhkt@tphcm.gov.vn

Mật Khẩu
Vui lòng nhập tên!
Họ và tên (*)
Email không hợp lệ!
Email (*)
Điện thoại không hợp lệ!
Số điện thoại (*)