Người phát ngôn

Căn cứ Quy chế Phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí được ban hành theo Quyết định số 1408/QĐ-SQHKT ngày 16/4/2008, thông báo số 315/TB-SQHKT ngày 24/01/2014 về chế độ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Sở Quy hoạch – Kiến trúc, thông tin về người đứng đầu Sở Quy hoạch - Kiến trúc như sau:

Nguyễn Thanh Nhã
Giám đốc Sở Quy hoạch – Kiến trúc

Nguyễn Thanh Nhã

Điện thoại di động: 090 893 1008

Địa chỉ email: ntnha.sqhkt@tphcm.gov.vn

Ông Trương Trung Kiên
Phó giám đốc Sở:

Ông Trương Trung Kiên

Điện thoại di động: 0967890359

Địa chỉ email: ttkien.sqhkt@tphcm.gov.vn

Ông Phan Văn Tuấn
Phó giám đốc Sở:

Ông Phan Văn Tuấn

Điện thoại di động: 0903945359

Địa chỉ email: pvtuan.sqhkt@tphcm.gov.vn

PHAN NGỌC PHÚC
Phó giám đốc Sở:

PHAN NGỌC PHÚC

Điện thoại di động: 0903313068

Địa chỉ email: pnphuc.sqhkt@tphcm.gov.vn

Bà Nguyễn Hồng Vân
Chánh Văn Phòng

Bà Nguyễn Hồng Vân

Điện thoại di động: 0918906099

Địa chỉ email: nhvan.sqhkt@tphcm.gov.vn

Mật Khẩu
Vui lòng nhập tên!
Họ và tên (*)
Email không hợp lệ!
Email (*)
Điện thoại không hợp lệ!
Số điện thoại (*)