Tổng quan về đơn vị

STT Chức danh tuyển Số lượng Ngày đăng Hạn nộp hồ sơ Mẫu đơn
1 THÔNG BÁO KẾT QUẢ XÉT TUYỂN VÀ HOÀN THIỆN HỒ SƠ TUYỂN DỤNG NĂM 2023 TRUNG TẬM NGHIÊN CỨU KIẾN TRÚC[ xem chi tiết ] 1 06/09/2023 07/09/2023
2 THÔNG BÁO Về kết quả Vòng 1 và triệu tập tham dự xét tuyển Vòng 2 Kỳ tuyển dụng viên chức năm 2023 Trung tâm Nghiên cứu Kiến trúc[ xem chi tiết ] 1 11/08/2023 11/08/2023
3 Thông báo gia hạn thời gian nhận hồ sơ tuyển dụng viên chức của Trung tâm Nghiên cứu Kiến trúc năm 2023[ xem chi tiết ] 1 30/06/2023 12/07/2023
4 Thông báo tuyển dụng viên chức của Trung tâm Nghiên cứu Kiến trúc năm 2023[ xem chi tiết ] 1 23/05/2023 23/06/2023
5 THÔNG BÁO: Về kết quả xét tuyển viên chức năm 2022_Trung tâm Nghiên cứu Kiến trúc[ xem chi tiết ] 1 09/01/2023 09/01/2023
6 Trung tâm NCKT thông báo về hồ sơ đủ điều kiện tham dự vòng 2 (phỏng vấn) xét tuyến năm 2022[ xem chi tiết ] 1 13/09/2022 13/09/2022
7 Trung tâm Nghiên cứu Kiến trúc thông báo về việc tuyển dụng viên chức năm 2022[ xem chi tiết ] 1 22/07/2022 18/08/2022
8 Thông báo Kết quả trúng tuyển kỳ thi công chức Sở Quy hoạch - Kiến trúc năm 2022[ xem chi tiết ] 1 20/05/2022 20/05/2022
9 Kế hoạch tổ chức thi tuyển công chức năm 2022[ xem chi tiết ] 1 29/12/2021 19/01/2022
10 Gia hạn thời gian nhận hồ sơ tuyển dụng tại Thông báo số 1398/TB-SQHKT ngày 15/4/2021[ xem chi tiết ] 1 24/05/2021 10/11/2021
11 Điều chỉnh thời gian nhận hồ sơ tuyển dụng nhân viên hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP (gọi tắt là nhân viên hợp đồng 68)[ xem chi tiết ] 1 21/05/2021 24/05/2021
12 Thông báo số 1398/TB-SQHKT ngày 15/4/2021 tuyển dụng nhân viên hợp đồng lao động[ xem chi tiết ] 1 16/04/2021 07/05/2021
13 Quyết định về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức của Trung tâm Nghiên cứu Kiến trúc năm 2020[ xem chi tiết ] 1 02/02/2021 02/02/2021
14 Thông báo điều chỉnh nhu cầu tuyển dụng công chức Sở Quy hoạch - Kiến trúc năm 2020[ xem chi tiết ] 4 12/01/2021 17/02/2021
15 Thông báo tuyển dụng viên chức của Trung tâm Nghiên cứu Kiến trúc năm 2020[ xem chi tiết ] 1 23/11/2020 22/12/2020
16 Thông báo tuyển dụng Công chức Sở Quy hoạch - Kiến trúc năm 2020[ xem chi tiết ] 8 10/11/2020 10/11/2020
17 Tuyển dụng viên chức của Trung tâm Nghiên cứu Kiến trúc năm 2019[ xem chi tiết ] 5 26/08/2019 24/09/2019
18 Tuyển dụng công chức Sở Quy hoạch - Kiến trúc năm 2019[ xem chi tiết ] 3 28/07/2019 16/08/2019
19 Sở Quy hoạch – Kiến trúc thông báo tuyển dụng[ xem chi tiết ] 2 10/06/2017 23/06/2017
20 TP.HCM: Triệu tập thí sinh dự thi tuyển công chức Thành phố năm 2016[ xem chi tiết ] 1 31/10/2016 31/10/2016
21 Thông báo xét tuyển viên chức của Trung tâm Thông tin Quy hoạch năm 2016[ xem chi tiết ] 11 29/09/2016 12/10/2016
22 Thông báo tuyển dụng viên chức của Trung tâm Nghiên cứu Kiến trúc năm 2016[ xem chi tiết ] 14 27/09/2016 17/10/2016
23 Thông báo nhu cầu tuyển dụng công chức tại Sở Quy hoạch-Kiến trúc năm 2016[ xem chi tiết ] 2 03/08/2016 30/08/2016
24 22/12 – 25/12/2015: Thi tuyển công chức Thành phố năm 2015 – Đợt 2[ xem chi tiết ] 1 14/12/2015 14/12/2015
25 Kiểm tra dữ liệu đăng ký dự tuyển công chức hành chính năm 2015 - Đợt 2 và gửi hình làm phiếu báo danh[ xem chi tiết ] 1 04/12/2015 04/12/2015
26 23/11/2015 – 05/12/2015: Ôn thi tuyển công chức Thành phố năm 2015 – đợt 2[ xem chi tiết ] 1 20/11/2015 22/11/2015
27 DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI TUYỂN CÔNG CHỨC LÀM VIỆC TẠI SỞ QUY HOẠCH - KIẾN TRÚC NĂM 2015 (ĐỢT 2)[ xem chi tiết ] 1 20/11/2015 20/11/2015
28 Thông báo kết quả xét tuyển viên chức Trung tâm Nghiên cứu Kiến trúc năm 2015[ xem chi tiết ] 1 09/11/2015 19/11/2015
29 Thông báo tuyển dụng công chức làm việc tại Sở Quy hoạch - Kiến trúc năm 2015 (đợt 2)[ xem chi tiết ] 9 28/10/2018 12/11/2015
30 Danh sách ứng viên đủ điểu kiện xét tuyển viên chức của Trung tâm Nghiên cứu Kiến trúc năm 2015[ xem chi tiết ] 1 23/10/2015 23/10/2015
31 Thông báo Tuyển dụng viên chức của Trung tâm Thông tin Quy hoạch năm 2015[ xem chi tiết ] 10 18/09/2015 08/10/2015
32 Thông báo Tuyển dụng viên chức của Trung tâm Nghiên cứu Kiến trúc năm 2015[ xem chi tiết ] 8 25/08/2015 22/09/2015
33 Sở Quy hoạch-Kiến trúc: Thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý các phòng, ban, đơn vị trực thuộc năm 2015[ xem chi tiết ] 4 04/05/2015 15/05/2015
34 Thông báo thi tuyển công chức Sở Quy hoạch - Kiến trúc năm 2015[ xem chi tiết ] 1 25/02/2015 24/03/2015
35 Thông báo thi tuyển công chức Sở Quy hoạch - Kiến trúc năm 2014[ xem chi tiết ] 5 20/08/2014 19/09/2014
36 Sở Quy hoạch – Kiến trúc TP.HCM thông báo tuyển dụng[ xem chi tiết ] 1 10/10/2012 31/10/2012
37 Sở Quy hoạch – Kiến trúc TP.HCM thông báo tuyển dụng[ xem chi tiết ] 1 20/08/2012 24/08/2012
38 Sở Quy hoạch – Kiến trúc TP.HCM thông báo tuyển dụng công chức[ xem chi tiết ] 1 14/10/2009 15/10/2009
39 Thông báo tuyển dụng công chức làm việc tại Sở Quy hoạch - Kiến trúc năm 2015 (đợt 2)[ xem chi tiết ] 1 17/08/2009 15/09/2009
Mật Khẩu
Vui lòng nhập tên!
Họ và tên (*)
Email không hợp lệ!
Email (*)
Điện thoại không hợp lệ!
Số điện thoại (*)